Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Jeg har alltid vært opptatt av mennesker, og hvorfor vi er som vi er.

Da jeg fant ut at sosiologi nettopp handlet om disse tingene, søkte jeg og kom inn.

 

Mitt studie:

Navn: Mari Trætteberg Haraldsen

Alder: 22 år

Studie: Bachelor i sosiologi

Studiested: Høgskulen i Sogn og Fjordane (nå Høgskulen på Vestlandet - Campus Sogndal), i Sogndal

 

 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen?

Det er mange som egentlig ikke vet helt hva sosiologi går ut på. Det kan til og med være vanskelig for en sosiologistudent (som meg) å forklare dette på en god måte.

Men det samfunnet vi er en del av, har mange oppgaver og fenomener som vi ofte tar for gitt i hverdagen. Ved å gå sosiologi, får man innblikk i og setter perspektiv på mange av disse fenomenene.

Hvorfor faller noen utenfor i et samfunn, eller hvorfor synes vi danseband er mer harry enn Mozarts klassiske verk? Disse spørsmålene er typisk sosiologisk rettet.

Undervisningen foregår på ulike måter. Først og fremst, har vi forelesninger, men gruppearbeid, seminar eller oppgaveinnlevering er også arbeidsmetoder som brukes i studiet. Foreleserne kan mye!

 

Hva er det beste med å studere sosiologi?

Ved å studere sosiologi blir man mer samfunnsbevisst.

Fordi faget stiller krav til refleksjon, blir man flinkere til å se ulike deler av samfunnet på nye måter.


 

Hva er det mest utfordrende med å studere sosiologi?

Soiologi er et teoretisk fag, og for meg er dette det mest utfordrende.

Man skal tilegne seg mye kunnskap på egenhånd og det krever både selvdisiplin og struktur.

 

Kan du fortelle litt om skolen og studentmiljøet?

Høgskulen er ny og fin, og den har alle fasiliteter man trenger som student. Bibliotek, grupperom, datalab og en alle tiders kantine. Grøt på fredager til den nette sum av 30 kroner er ofte ukens høydepunkt.

Fordi skolen har i underkant av 2000 studenter, er det lett å bli kjent, både på studentnivå, men også med administrasjonen. Det syns jeg selv er veldig positivt.

Studentmiljøet i Sogndal er kanskje det som gjør tilværelsen aller best. De vennskapene jeg har knytt i studietiden i Sogndal, kommer til å vare lenge, helst livet ut.

Det er lett å bli kjent i en bygd som denne, og fordi det finnes engasjerte og spennende mennesker i alle kriker og kroker, er det klart at studentmiljøet blir bra!

 

 

Hva er drømmejobben din?

Jeg har ofte tenkt på hva drømmejobben min måtte være, og det er sjelden jeg kommer frem til et konkret svar. Det jeg vet er at jeg ønsker å jobbe med mennesker på en eller annen måte.

Det aller beste ville være å ha en jobb som handler om mennesker, og samtidig ha kollegaer som er supre mennesker. Hvis så er tilfellet, tror jeg nesten alle jobber blir en drøm.

Hovedpoenget er uansett å trives med det man gjør, for jobben er tross alt mye av hverdagen.


 

Har du noen tips til andre som ønsker å studere sosiologi?

Begynn å lese på faget så tidlig som mulig.

Vær opptatt av sosiale og samfunnsmessige fenomener – da lærer du mest!