Kan du fortelle litt om hvordan studieforløpet ser ut?

I bachelorløpet, gir førsteåret en innføring i obligatoriske emner, hvor man tar for seg både natur- og samfunnsgeografi, som er de to områdene studiet består av.

 

Mitt studie:

Navn: Yvonne Strømsnes

Alder: 29 år

Studie: Geografi

Studiested: NTNU Trondheim

 

Naturgeografi har mye til felles med geologi, og tar for seg ting som, for eksempel, hvordan bergarter er bygd opp, hvordan elver flytter seg, som følge av erosjon, og så videre.

Samfunnsgeografien har mer til felles med samfunnsfagene, og tar for seg ting som byutvikling og demografiske endringer.

Andreåret er et breddeår. Geografi har ikke nok emner til å fylle graden på egen hånd, derfor tar man emner innen andre fag.

Jeg tok, for eksempel, helse- og psykologifag for å ta nok poeng andreåret.

I tredjeåret, velger man selv om man vil studere natur- eller samfunnsgeografi, og fordyper seg i en av disse. Det er lov å velge emner fra begge fagområdene, men det anbefales at man holder seg til ett av dem, for å få mest mulig fordypning.

Etter tredjeåret, kan man gå videre på mastergrad, og det er da det begynner å bli virkelig spennende!


 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

I naturgeografi, blir det fort litt regning, og man trenger litt kunnskap i matematikk og fysikk for å gjøre små utregninger.

Også datafagene, der vi lærer om GIS – geografiske informasjonssystemer, kan oppleves som vanskelige. Dette er kartsystemer, der man kan legge inn ting for eksempel døds- og fødselsrate som variabler i et kart.

Vi har heldigvis masterstudenter som hjelper oss i disse fagene.

Samtidig, varierer det jo selvfølgelig hva folk syns er vanskelig. Jeg har for eksempel inntrykk av at noen av gutta på studiet fikset datafagene ganske greit.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på geografi?

Det er bra hvis man har en generell interesse for geografi.

Man er ikke nødt å vite hvor alle hovedstedene i verden er, men det er bra om man har lyst til å vite hvor plasser ligger, for det forventes at man har litt oversikt.

Det kan sånn sett være en fordel, dersom man har hatt geografi som fordypningsfag på videregående.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det er vanskelig å si hvor mye tid andre studenter bruker, men det varierer nok.

Selv er jeg en klassisk skippertaksstudent, og leser kanskje ikke mer enn 20 timer i uka, inkludert forelesninger. Samtidig, skrur jeg opp tempoet, når det nærmer seg innleveringer og eksamenstid, og i den perioden leser jeg nok betraktelig mer.

Generelt er det nok slik at noen er veldig disiplinert og sitter igjen på skolen etter forelesninger for å lese, mens andre tar det mer med ro.

Sånne ting kan jo også avhenge av hvor mye erfaring man har fra før, fra høyere utdanning før man begynte på dette studiet.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Jeg vil ikke si at det er et voldsomt krevende studium. Man velger selv hvor mye innsats man legger ned, og hvor mye tid man bruker på studiet i det daglige.

Så det er nok av tid til å være sosial ett par ganger i uken, også.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg kommer egentlig ikke på noe spesielt.

Selv var jeg først og fremst positivt overrasket over hvor interessant studiet faktisk var, da jeg begynte. Jo mer jeg lærte, jo mer gira ble jeg på geografistudiet.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Alle eksamenene jeg har hatt har vært skriftlige eksamener skrevet for hånd.

Ellers har vi forelesninger og minst en innlevering i hvert fag.

Mange av fagene har feltkurs som metode, hvor man jobber i grupper og leverer inn en feltrapport.

Et feltkurs kan, for eksempel, innebære at man drar til Trollstigen og undersøker hvordan dalen er bygd opp, eller i samfunnsgeografi, at man drar rundt med buss i Trondheim, ser på bygninger og studerer byutviklingen.

På denne måten, får man eksempler som kan knyttes til teori, og institutt for geografi ved NTNU er opptatt av å ha en praktisk tilnærming til studiene.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, for dem som ønsker det.

I utlandet, har geografi ofte egne fakulteter, som er langt større enn hva man finner i Norge og på Dragvoll.

Jeg vet for eksempel at noen studenter har dratt til Nederland, men man kan også dra til mer «eksotiske» destinasjoner i Afrika og andre verdensdeler.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja, men det kommer selvfølgelig an på hvilken jobb du har, og hvor fleksibel den er.

Selv har jeg jobbet deltid, som postvert på sykehuset i en tilkallingsstilling, og det har gått greit. Det kan selvfølgelig være stressende, hvis man både må lese fag og jobbe i løpet av en og samme dag, men man klarer seg, så lenge man planlegger litt og har tunga rett i munnen.

Det kan innimellom forekomme plutselige forandringer i timeplanen, og da er det bra å ha en jobb som er litt fleksibel.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere geografi?

Først og fremst kan jeg jo si at det er et spennende og viktig fag. Perspektivene du får, når du studerer natur- og samfunnsgeografi, er definitivt interessante.

Det er ikke et lett studium, men du får det til med litt innsats.

Jeg vil absolutt anbefale det, dersom du vurderer om geografi er noe for deg!


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

I konstant utvikling!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Paradise Hotel

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? På studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme