Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

De første tre årene på studiet får man en solid basis i fysikk, kjemi og matte, og danner et godt grunnlag for senere emner.

Man har også innføringsemner i alle retningene man kan velge mellom i tredjeklasse, og får en introduksjon til nanoskalasystemer, manipulering av atomer og molekyler og en innsikt i bruk av nanoverktøy.

 

Mitt Studie

Navn: Nicolai Winter-Hjelm

Studie: Nanoteknologi

Studiested: NTNU Trondheim

 

Høsten i tredje velger man en spesialisering innen enten bionanoteknologi, nanoelektronikk eller nanoteknologi for materialer, energi og miljø. Her har man en rekke emner å velge fra, og fra og med fjerdeåret velger man stort sett de fleste emnene selv.

I femteklasse, skriver man en prosjektoppgave på høsten, etterfulgt av en masteroppgave på våren. Da får man teste kunnskapen man har opparbeidet seg gjennom studiet i praksis, med et eget forskningsprosjekt!

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Ettersom studiet er såpass tverrfaglig, og studentene har et så bredt spekter av interesser og bakgrunner, er dette veldig individuelt.

Selv om emnene blir større og mer kompliserte utover studietiden, er det nok likevel for mange de grunnleggende matte- og fysikkemnene de første årene som oppleves som mest krevende. Dette har nok mye med studierutiner å gjøre, og at man blir bedre og raskere til å lære nye ting, jo lenger man kommer i studieløpet.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på nanoteknologi?

Som for de fleste andre sivilingeniørlinjene, kreves det at du har hatt matte R1 og R2, samt fysikk 1 når du begynner.

I tillegg til dette, er det nok en fordel å ha hatt både fysikk 2 og kjemi fra før, ettersom tempoet i forelesningene er en del høyere enn på videregående.

Når det er sagt, er det flere som ikke har hatt disse fagene tidligere, og som likevel klarer seg helt fint. Det krever bare litt mer jobbing med fagene i begynnelsen.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

I hvert fag, er det beregnet at man skal bruke ca. 10-12 timer i uka fra NTNU sin side, men de fleste studentene ligger nok litt lavere enn dette i løpet av semesteret, og bruker gjerne en del mer tid i eksamensperioden.

Noen er flinke til å jobbe jevnt og trutt gjennom semesteret, mens for andre blir det gjerne litt mer skippertak, når eksamen nærmer seg.

I studietiden, er det ofte mye som skjer, og mange har frivillige verv ved siden av studiet, som opptar en del tid i tillegg til studiene.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det er et ganske krevende studium, men ettersom det kun er mellom 30 og 40 studenter per kull, blir man utrolig god kjent både med sin egen klasse og på tvers av årskull.

Det at vi er en såpass liten linje, med så utrolig mange engasjerte og varierte mennesker, gjør at det er et utrolig godt miljø blant studentene.

Studiet har en egen linjeforening, Timini, hvor nesten alle studentene ved linjen er engasjerte på en eller annen måte.

Vi har undergrupper, som gjør alt fra å arrangere immatrikuleringsball, julebord og tur til Åre, til å arrangere fester, utvikle nettsiden vår timini.no, skrive i linjeforeningsmagasinet vårt Intimini, promotere studiet ut mot næringslivet og arrangere hytteturer.

I tillegg, har vi to kor, Tinnitus og Adamseplekor, som opptrer på arrangementer i regi av linjeforeningen og arrangerer egne konserter.

De siste to årene har vi også hatt en stor revy, sammen med lektorstudentene i realfag.

Det er med andre ord, et helt fantastisk studiemiljø, og man blir utrolig godt tatt vare på fra dag én.

Ut fra antall studenter, har vi nok også en av de mest aktive studentforeningene ved NTNU, som sørger for et utrolig godt tilbud også ved siden av studiene.


 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Som ny student, er det utrolig mange nye inntrykk, og alt føles veldig usikkert. Jeg var i hvert fall utrolig spent, og grudde meg litt til å begynne på et helt nytt studium, i en helt ny by, med nesten bare nye mennesker.

I tillegg, er det nok ikke til å legge skjul på at enkelte har litt fordommer mot å starte på et studium, hvor samtlige har gått ut av videregående med veldig høye snitt.

Disse fordommene blir knust med en gang man begynner, og jeg skulle derfor ønske jeg visste at det ikke var noe å grue seg til, og at studiemiljøet ved linjen er helt fantastisk!

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

I de fleste fag, har man to forelesninger i uka på 2 ganger 45 minutter hver.

I tillegg, er det gjerne et øvingsopplegg, hvor man får utdelt et nytt oppgavesett i faget som skal løses og leveres inn hver uke. Det kreves gjerne at man har 8/12 øvinger godkjent, for å få gå opp til eksamen i faget.

Det er gjerne også en til to øvingstimer i uka, hvor man kan møte opp for å få hjelp av eldre studenter med disse øvingene.

I en del fag, er det også labb.

I de grunnleggende emnene, får man gjerne ganske spesifikke oppgaver man skal løse på labben, mens man etter hvert har fag som nanotools, hvor man står mye mer fritt til å rette oppgavene inn etter eget ønske, å jobbe med målrettet forskning.

De fleste fagene har en avsluttende firetimers skriftlig eksamen på slutten av semesteret, som teller 100% av karakteren.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det finnes veldig gode muligheter for utveksling!

NTNU har gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden, og man står fritt til å reise nesten hvor man vil! I år, er det studenter ved studiet som reiser til alt fra Sør-Amerika til USA, Japan, Spania og Australia.

Mest normalt, er det å reise på utveksling det fjerde året, og det er som regel flere som reiser på utveksling enn som blir igjen ved NTNU, så her er mulighetene gode for å ta seg et halvt eller et helt år i utlandet!

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er en god del studenter som har deltidsjobb ved siden av studiene.

De fleste av disse jobber gjerne som studentassistenter ved NTNU. Da er man læringsassistent i emner man har bestått tidligere, og fått en god karakter i, og får betalt for å hjelpe yngre studenter med disse fagene.

Det er selvfølgelig tidkrevende å få tid til både studier og deltidsjobb, spesielt hvis man også ønsker å ha verv ved siden av, men det er fullt mulig!

De fleste venter nok gjerne et halvt til et helt år, før de tar på seg en deltidsjobb, for å komme litt inn i studierutinene først.


 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere nanoteknologi?

Nanoteknologi er et av de mest fremtidsrettede studiene man kan studere (om ikke det mest fremtidsrettede)!

Dersom man er interessert i realfag, og ønsker en bred og tverrfaglig utdannelse, vil jeg virkelig anbefale deg å søke.

Med en mastergrad i nanoteknologi, har du omtrent alle muligheter åpne, og kan jobbe innen alt fra forskning til konsulentbransjen, eller i industrien, hvis du vil jobbe mer applikasjonsnært.

Studiet er dessuten utrolig sosialt, og har ukentlig arrangementer man kan delta på.

Jeg har ikke angret et sekund på valget jeg tok, så jeg vil virkelig anbefale alle som vurderer dette studiet å ta sjansen og søke!

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Spennende, tverrfaglig og fremtidsrettet!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl og vin

Hvor reiser man i sommerferien? Jotunheimen / hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben, såklart!

Hvem er man i vennegjengen? Poteten