Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Det første året er ganske generelt, men vi har ett kurs – jus og eiendomsmegling – i første semester, som gjør at man kan begynne å jobbe i et foretak allerede seks måneder før eksamen.

Du kan, med andre ord, søke jobb sommeren før du begynner å studere, og får da eventuelt en medhjelperstilling.

 

Mitt Studie

Navn: Julia Hald

Alder: 22

Studerer: Bachelor i eiendomsmegling

Studiested: Handelshøyskolen BI

 

Etter hvert, blir fagene mer og mer tilspissede, og i tredjeklasse har vi stort sett bare fag som er rettet mot eiendomsmegling.

Det starter altså veldig generelt og blir mer spesifikt med tiden. På den måten, får man et bredt grunnlag, noe som er bra dersom man vil ta en annen bachelor eller bygge på med en master.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Min erfaring, og inntrykket jeg har fått fra andre studenter, er at kurset som heter mikroøkonomi er det faget de fleste syns er mest vanskelig.

Mange syns også at faget som heter matematikk for økonomer er krevende. Spesielt, hvis man kanskje ikke er veldig god i matte i utgangspunktet.

I tillegg, er det også en del som sliter med finans.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på en bachelor i eiendomsmegling?

Jeg mener matte er mest verdifullt. Har du jobbet bra med matte på videregående, blir det enklere for deg selv, når du begynner på studiet, med tanke på flere av de økonomiske kursene.

Og så er det nok en fordel å ha en liten forståelse for jus. Sånn sett, kan det være nyttig å ta rettslære på videregående. De jeg studerer sammen med, som hadde hatt rettslære da vi begynte i førsteklasse, hadde et lite forsprang, sammenlignet med de av oss som ikke hadde det fra videregående.

Kan du litt matte og jus mener jeg derfor du har en fordel, men om du arbeider med kursene, kommer du deg gjennom det likevel.

Med tanke på jobb, syns jeg det kan være lurt med erfaring innen salg, og å ha jobbet med kunder før.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

På hver kursbeskrivelse, står det anbefalt antall timer man bør jobbe med hvert fag.

På eiendomsmeglerstudiet, er det flere som får relevant jobb tidlig, og selv har jeg i tillegg verv i linjeforeningen, som tar litt tid, så en må jobbe ut fra det som er realistisk for en selv.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Jeg vil si at eiendomsmegling er en god blanding.

Det er mye gøy som skjer, og vi i linjeforeningen arrangerer mye kjekt for hele linjen – både faglig og sosialt.

Samtidig, er det nok et litt mer krevende studium enn det mange tror når de begynner. Vi har jo, som allerede nevnt, både jus og matte på pensum, blant mange andre kurs, og det er krevende å sette seg inn i og jobbe med.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Hvor viktig det er med god studieteknikk!

Det er dumt å surre vekk det første året, fordi man ikke vet helt hvordan man jobber med fagene.

Man får jo høre gjennom videregående at studieteknikk er viktig, og jeg skulle ønske at jeg forstod hvor viktig det faktisk er i høyere utdanning.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Det er viktig å finne ut hvordan du selv jobber best med de ulike fagene. Arbeidsformen varierer nok litt fra kurs til kurs.

Den mest vanlige eksamensformen er fem timers skriftlig skoleeksamen.

Underveis i semestrene har vi innleveringer i noen kurs, både obligatoriske og valgfri.

Det lønner seg veldig å få en faglig tilbakemelding underveis i semesteret, så å gjøre de frivillige innleveringene, i tillegg til de obligatoriske, er lurt.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Nei, det gjør det ikke. Det er fordi dette er et studium som er rettet mot norske lover, som ikke nødvendigvis er overførbart til andre land.

Denne bacheloren kvalifiserer bare til å jobbe som eiendomsmegler i Norge, og det skyldes blant annet at kravene til eiendomsmeglere er ganske strenge her til lands.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja, det er det.

Som allerede nevnt, er det vanlig å få en relevant jobb i løpet av studiet.

Man får utbytte av å ha en faglig relevant jobb ved siden av studiene.

Da får man også sett hvordan ting fungerer i praksis.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere eiendomsmegling?

Det er viktig å jobbe jevnt, samt å finne ut tidlig i semesteret hvilke fag man sliter med, slik at man kan jobbe ekstra med disse.

Jeg vil også anbefale å jobbe mye med loven fra starten av, for å få forståelse for innholdet.

Det er dessuten lurt å gå inn for å bli kjent med de du går i klasse med og studerer sammen med. Det gjør skolehverdagen mye kjekkere.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Storbyferie

Hva ser man på TV? Paradise Hotel

Hva trener man? Pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben, såklart!

Hvem er man i vennegjengen? Midtpunktet