Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Det er et fulltidsstudium, som består av seks semestre, med 30 studiepoeng per semester.

Man avslutter med å skrive en bacheloroppgave, og ender da opp med en bachelor i fornybar energi ved fullført studium.

 

Mitt Studie

Navn: Julian Hemmingsen

Alder: 22

Fra: Bergen

Studerer: Bachelor i Fornybar energi, ved Høgskulen på Vestlandet - Campus Sogndal

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Av de fagene vi har hatt til nå, syns jeg Innføring i fysikk var det mest krevende, og jeg vet at mange av de andre studentene også syntes det.

Jeg hadde ingen realfagskompetanse før jeg kom her, så dette var ganske nytt for meg.

Til tross for det, var fysikk mitt beste fag, nettopp fordi jeg jobbet mye med det.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på fornybar energi?

Det vil være en fordel å ha realfagskompetanse, da vi har en del matematikk og et fysikkfag, som nevnt tidligere.

Opptakskravet er derimot generell studiekompetanse, og man klarer seg fint med det.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer veldig ut i fra hvilke fag man har på forskjellige tidspunkt. Noen fag er mer krevende enn andre, og man bruker tiden sin deretter.

Jeg syns det er vanskelig å gi et svar i antall timer, da det som sagt bestemmes mye ut i fra hvor vanskelig man syns et gitt fag er.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppleves studiet?

Personlig, syns jeg det har gått veldig fint å kombinere studiet med det sosiale. Jeg føler jeg stort sett har hatt nok fritid til å gjøre det jeg har hatt lyst til.

Som med alt annet, er det lurt å få en oversikt over hva som må gjøres, og planlegge deretter.

Det blir selvsagt perioder med mye skolearbeid, men alt i alt har det gått veldig fint.


 

Hva skulle du ønske du visste før du startet på studiet?

Egentlig ikke noe spesielt.

Man finner mye informasjon om studiet i seg selv på HVL sine hjemmesider.

I tillegg, finner man kontaktinformasjon til instituttansvarlig, som kan svare deg på de spørsmålene en måtte ha.

 

Fortell litt om arbeidsform, og hvordan fagene gjennomføres.

Vi har blokkfag hele studiet, utenom tredje semester. Det vil si at vi har ett eller to fag i en tidsperiode på rundt 2-3 måneder, og deretter en avsluttende eksamen i det faget.

Dette syns jeg har vært en veldig god ordning.

Vi har ikke noen obligatoriske forelesninger, så man er nødt til å være litt disiplinert.

Noen av fagene har derimot obligatoriske arbeidskrav, som må godkjennes før man får gå opp til eksamen.

Ellers har vi hatt noen ekskursjoner, der vi blant annet har vært på isbrevandring, besøkt en vindmøllepark og et vannkraftverk.

Av eksamener, har vi til nå både hatt vanlige skriftlige, praktiske, samt en prosjektoppgave som ble gjort i grupper.

Fornybar Energi, ved Høgskulen på Vestlandet, fikk en ny studieplan fra høst 2017, så jeg tror de som begynner etter det vil ha blokkfag gjennom hele studiet sitt.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Vi har utvekslingsmuligheter i vårt femte semester. Her har vi litt forskjellig å velge mellom, blant annet Australia, USA, Canada og mange europeiske tilbud. Alt i Europa er en del av Erasmus+, som er et internasjonalt utdanningssamarbeid.

Fra 01.01.2018 vil Høgskulen på Vestlandet få en ny utvekslingsplan, så da kan det bli endringer.

 

Er det vanlig/lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er noen studenter som har en deltidsjobb ved siden av studiet, men det er nok et flertall som ikke har det. Ikke nødvendigvis fordi det blir for tungt, men det er opp til hver enkelt hva man velger å prioritere.

Selv har jeg ikke deltidsjobb, men jeg kan se for meg at det til tider kan være litt krevende å kombinere de to, med tanke på fritid.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere fornybar energi?

Det kan være lurt å gå gjennom studieplanen, før man søker. Dette for å få en viss anelse om hva man faktisk skal lære, og hvilke fag en skal ha.

Jeg merket selv at studiet ikke var helt slik jeg hadde sett for meg, før jeg begynte.

Fornybar energi er et noenlunde bredt fag, så man lærer en del ting en kanskje ikke hadde tenkt seg. I alle fall, var det slik for meg.

En positiv ting med dette er at en har ganske mange muligheter til forskjellige masterprogram ved fullført bachelor.


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Aktuelt, spennende og fremtidsrettet.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Interrail

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben, såklart!

Hvem er man i vennegjengen? Midtpunktet