Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Studieforløpet er normert til tre års heltidsstudium.

 

Mitt Studie

Navn: Henrik Tanum

Alder: 22

Studerer: Bachelor i Serviceledelse og markedsføring,

Studiested: Høgskolen i Innlandet, ved Rena i Åmot.

 

I løpet av studiet, utvikler vi en forståelse for hvordan markedslogikken og markedsføring av tjenester fungerer, og tar for oss servicerelaterte problemstillinger.

Målet med studiet er å øke virksomhetens evne til innovasjon og implementere markedsstrategier i tjenesteytende omgivelser.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Emnene i studieplanen er varierende. Vi har markedsføring, forbrukeratferd til organisasjons- og ledelsesfag.

Personlig, var metode og databehandling et krevende fag. Faget er helt nødvendig, og gir deg kunnskap om innhenting og evaluering ved bruk av informasjon til akademiske arbeider og markedsundersøkelser.

Ved å studere systematisk, er dette noe alle studenter får til.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på serviceledelse og markedsføring?

Ved denne linjen, har du mulighet å søke seg inn på studiet med fagbrev. Dette kalles y-veien, og jeg benyttet meg av dette tilbudet.

Du behøver ingen forkunnskaper, men har du interesse for markedsføring og ledelse vil det være en fordel.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Tiden studenter bruker på å studere varierer fra student til student. Det handler i stor grad om å effektivisere studiemåten ved å benytte kollokviegrupper.

Personlig, bruker jeg 25-30 timer i uken, inkludert forelesninger.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Rena er et flott studiested med et svært godt studentmiljø.

Klassene er mindre på Rena enn i storbyene, noe som bidrar til at alle i klassen kjenner hverandre. Dette er positivt, og gjør at det er en lav terskel for å diskutere ulike løsninger og svar med foreleser under forelesningen.

Det legges også opp til flere bedriftsbesøk, og du har mulighet til å dra til utlandet under studietiden.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Ved studiestart, hadde jeg god informasjon om studiet og var i stor grad klar over hva studiet inneholdt.

Studentmiljøet ved Høgskolen i Innlandet, Campus Rena er svært godt og jeg skulle gjerne hatt mer informasjon om dette før studiestart.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Læringsformene vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, prosjektarbeid, veiledning, plenumspresentasjoner, praksis og selvstudium.

Det er lagt opp til at vurderingsformene som benyttes i studier er varierte. Vi har mappevurdering, skriftlige og muntlige eksamener, praktiske øvelser og prosjektarbeid, samt bacheloroppgave.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, og du bør benytte den muligheten.

Det legges opp til at studentene kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i fjerde semester.

I tillegg, benyttes engelsk pensum i flere emner.

I skrivende stund, har du mulighet å dra til spennende land som USA, Thailand, Tsjekkia, Polen, og Australia. Jeg har flere venner som har benyttet seg av tilbudet, og de angrer ikke.

Vi var selv en gjeng som dro ned for å besøke våre medstudenter som var på utveksling.


 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja.

Selv har jeg hatt ulike styreverv og deltidsjobb gjennom hele min studieperiode.

Dette gir deg større økonomisk frihet, og god arbeidserfaring underveis i studiet.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere serviceledelse og markedsføring?

Jeg vil anbefale det til deg som vurdere å søke.

Det er et studium som er givende, lærerikt og spennende.

Det er kun ett økonomisk emne i studieplanen. Om du ønsker, kan du ta ekstra emner, men de fleste er markedsførings- og ledelsesfag.

Foreleserne er dyktige, og studentene ved høgskolen er topp.

Rena er et lite sted, men du kommer til å trives.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Utfordrende, spennende og studentmiljø. Sistnevnte er svært bra.