Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Internasjonal studier er en bachelorgrad og tar normalt tre år å gjennomføre.

 

Mitt Studie

Navn: Jon Eskil Ramsrud Kindberg

Alder: 20

Studerer: Internasjonale studier, 2. året

Studiested: Universitetet i Oslo

 

Internasjonale studier er tverrfaglig og omfatter fire disipliner: samfunnsøkonomi, juss, historie og statsvitenskap.

Det første semesteret har man et innføringsemne, hvor man får en smak av alle disse disiplinen (INTER1000). Videre, har man emner i alle de forskjellige disiplinene, da med et internasjonalt perspektiv.

Et eksempel, er at man i det andre semestret har nyere verdenshistorie (HIS1300), samt internasjonal økonomi (ECON1410). Man skal også gjennom internasjonal politikk og innføring i folkerett.

Andre året, spesialiserer man seg innenfor en av de fire fagområdene og har da flere emner knyttet om mot dette valget, da gjerne fortsatt med et internasjonal perspektiv.

I tillegg til dette, har alle INTER2000, hvor man arbeider med case og er derfor mer praktisk av natur.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Tredje semester har man INTER2000. Dette er et emne hvor man skal skrive «memos» på omlag 2000 ord for diverse statsledere, og gi dem råd på hvordan de skal håndtere gitte konflikter og andre utfordrende situasjoner et land står overfor.

Et eksempel er hvordan man, ut ifra et israelsk perspektiv, ville ha gått inn i Camp David forhandlingene i 1978 og hva man villa ha bedt daværende statsminister Begin å foreta seg for å sikre israelske interesser.

Utfordringen er at man har cirka fire dager på å skrive det, fra man har fått utlevert bakgrunnsnotatet til det skal levres inn.

I tillegg til dette, skal man presentere arbeidet sitt muntlig i seminaret, hvor også seminarleder/sensor sitter. Alle seminarlederne er veldig dyktige, så det settes høye krav til kvalitet.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på internasjonale studier?

Folk på studiet har mange forskjellige erfaringer og forkunnskaper fra utenlandsopphold, folkehøyskole, forsvar osv.

Det vi har til felles, er at vi alle er veldig nysgjerrige på hva som skjer i verden og er veldig engasjerte i internasjonale spørsmål.

Om man har motivasjonen og engasjementet, så klarer man det meste, og internasjonale studier er intet unntak.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer, men en stor andel av oss bruker nok flere timer på lesesalen hver dag.

Vi sitter mange på lesesal 222 på Eilert Sundts hus, og man møter flere av sine medstudenter på lesesal, i gangene og i kantina. Jeg har også opplevd å treffe på flere i helgene.

Det skal også sies at vi elsker å sitte på kollokvierom og i kantina for å bare snakke, hvilket medfører at vi må tilbringe noen timer ekstra på lesesalen for å ta igjen det tapte.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Jeg vil si at studiet er både krevende og sosialt.

Man må riktignok bruke noen timer på lesesalen, for å forstå seg på «sosialkonstruktivisme», hva «New Wars» innebærer, hvordan USA ble en stormakt og i hvilken grad internasjonal handel gir gevinster for land, men med mye kaffe og hyggelig folk i kantina, så kommer man seg gjennom det.

Som tidligere nevnt, finner man medstudenter på lesesalen og i kantina til enhver tid.


 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske jeg ble kjent med flere av folka på studiet før jeg begynte her, at kaffen på Trygve er bedre enn den i SV-kantina, og at man bør arbeide jevnt og trutt gjennom hele semesteret (jeg prokrastinerer litt for mye).

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Jeg vil si internasjonale studier tilbyr en variasjon av arbeidsformer og gjennomføring av de forskjellige fagene vi skal igjennom.

Internasjonale studier er som sagt et tverrfaglig studium, og man blir testet i forskjellig metoder og arbeidsformer avhengig av om man har for eksempel økonomi eller historie.

Vi har selvfølgelig eksamen, men også en hel del seminarer, hvor vi arbeider med innleveringer.

I seminarene, skal vi både skrive på egen oppgave, men også lese de andres oppgaver, for så å gi konstruktive tilbakemeldinger.

INTER2000 også et gruppearbeid, i den forstand at man ofte sitter sammen i grupper på tre-fire og utformer de forskjellige memoene sammen.

Internasjonale studier tilbyr derfor en god miks av forskjellige arbeidsformer, noe som jeg synes er veldig givende og lærerikt.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, det legges særlig opp å reise på utveksling i femte semester.

Jeg kjenner flere fra studiet som nå er på utveksling i land som Argentina, Frankrike, Tyskland, Hongkong og England.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Jeg jobber ikke selv, men kjenner flere på studiet som jobber.

De er flinke og ser ut til å ha god kontroll.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere internasjonale studier?

Pust, åpne PC-en, søk plass på internasjonale studier, velkommen til det beste studiet på Blindern.

Send gjerne spørsmål til meg personlig, det er helt gratis!

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

BEST CHOICE EVER.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Champagne, det er det diplomater drikker

Hvor reiser man i sommerferien? Interrail (gjerne til Øst-Europa)

Hva ser man på TV? Urix

Hva trener man? Jeg trener, men alle blir overasket over at jeg gjør det når de spør meg

Hva gjør man på fredagskvelden? På studentpuben, i begynnelsen av semesteret, og på lesesalen, i slutten av det

Hvem er man i vennegjengen? Han single :(