Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

En bachelor i psykologi består av 180 studiepoeng fordelt over tre år.

 

Mitt Studie

Navn: Hedda Wist Lauvdal

Alder: 22 år

Studerer: Psykologi

Studiested: NTNU Trondheim

 

Første året består av obligatoriske innføringsemner, som dekker alt fra metode og psykologiens historie, til psykiske lidelser og personlighetspsykologi.

Andre året er et breddeår, hvor man selv kan velge emner som til sammen dekker 60 studiepoeng. De fleste velger å ta utdypning innenfor psykologi, mens andre velger å hoppe rett til det tredje året eller ta helt andre emner, eks økonomi.

Tredjeklasse består av tre metodeemner, examen philosophicum, perspektivemne, samt bacheloroppgave.

Bacheloroppgaven dekker 22,5 poeng, altså nesten hele det siste semesteret. Her er det mange valgmuligheter, når det kommer til hva man ønsker å skrive om.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Emnene mange opplever som mest krevende er nok biologisk psykologi og metodeemne.

Årsaken til at førstnevnte oppleves som utfordrende, er nok at det ser på atferd og bevissthet helt ned på nevronnivå, i tillegg til at man går i dybden på strukturen i hjernen, nervesystemet, søvn, medisiner, emosjoner osv.

Når det er sagt, vil jeg si at det definitivt er blant de mest interessante og spennende emnene å kunne.

Metodeemne er rettet mot kvalitativ og kvantitativ forskning, altså ikke emner man ser for seg at man må ha på psykologi. Det å kunne analysere, utforske, samt tenke kritisk, er noe man alltid vil ha nytte av.

Er det noe alle fremtidige studenter må vite, så er det at man svært sjeldent kommer utenom emner man ikke liker særlig godt. Heldigvis, er de i mindretall og som oftest er foreleserne, i hvert fall på psykologi, klar over at psykologistudentene sliter med disse emnene og gir derfor mange gode tips og triks.

Det er også lagt opp til øvinger og kollokvier i samtlige av emnene.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på psykologi?

Hmm...

Helt ærlig, så må du ikke ha noen forkunnskaper før du studerer psykologi, men er det noe som har kommet godt med, så er det gode skriveferdigheter. Det å klare å formulere seg på en tydelig og akademisk måte, samt ha god struktur på oppgavene, er gull verdt.

Skal man studere psykologi, er det en stor fordel at man er nysgjerrig på mennesker og hvordan vi fungerer.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer i stor grad, fra student til student, og hvor mye tid man trenger å lese for å nå sine mål. Noen leser jevnt over hele semesteret, mens andre tar skippertak og jobber effektivt i eksamensperioden.

Alle har forskjellige studieteknikker og man må egentlig bare finne noe som passer for en selv.

Hvis man sitter på skolen åtte timer, og tar mange pauser og prater innimellom, hadde det vært mer lønnsomt å jobbe isolert og effektivt i fire timer. Altså, har ikke dette med tid så mye å si, så lenge man får gjort det man skal.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Jeg vil si det er fullt mulig å få tid til å være sosial ved siden av studiene. Jeg tenker at det handler mye om disponering av tid, og at det er fullt mulig å kombinere gode karakterer, venner og fritidsaktiviteter.

På psykologi, er det ingenting som er obligatorisk, unntatt noen få semesteroppgaver, som er godkjent/ikke godkjent.


 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

At man ikke alltid trenger å lese boken fra perm til perm.

Det lønner seg å jobbe taktisk inn mot eksamen og knekke koden for hva som er relevant så tidlig som mulig.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Første året består av totalt fire semesteroppgaver, som er godkjent/ikke godkjent, i tillegg til skriftlig firetimers eksamen i alle åtte emnene.

I tillegg, får alle mulighet til å delta i kollokviegrupper med flinke kollokvieledere som er ansatt av instituttet.

På det andre og tredje året, er det både skriftlige eksamener, obligatoriske innleveringer, samt noen hjemmeeksamener.

Når det gjelder obligatoriske innleveringer, er disse helt overkommelige og svært eksamensrelevante.

Det er lite gruppearbeid på studiet, ettersom vi er svært mange, men i tillegg til kollokvier, øvinger og seminarer, finner de fleste sin egen studiegruppe.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det er fullt mulig å ta utveksling begge semestrene det andre året, noe mange velger.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er mange som har deltidsjobb ved siden av studier, og det går helt fint.

Alt handler om hvordan man disponerer og prioriterer tiden sin.


 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere psykologi?

Gjør det! Mennesker er noe man ikke kommer utenom, og kunnskap om dem vil alltid komme til nytte.

Ettersom psykiske lidelser er nokså utbredt og stadig mindre tabubelagt, vil det også være behov for mennesker som forstår seg på dette og som er tilstede for å hjelpe.

Mennesker er også mange bedrifters viktigste kapital og ressurs, og derfor er det også viktig at man forstår seg på motivasjon, læring, mestring, samt klarer å iverksette tiltak som eksempelvis kan redusere sykefravær.

Personlig, mener jeg alle mennesker hadde hatt godt av minst ett år med psykologi. På NTNU, tilbys både årsstudium, bachelor, samt profesjonsstudiet, der førsteåret er likt for alle.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Utforskende, spennende, givende.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Vin

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Yoga og meditasjon

Hva gjør man på fredagskvelden? På studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme