Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Det er et treårig studium.

Første studieåret, hadde vi mange forelesninger sammen med idrettstudentene og faglærer i kroppsøving.

I løpet av de tre årene, lærer vi om fysisk aktivitet, ernæring/kosthold og å tilrettelegge for mennesker med ulike behov. Vi lærer også mye om forebyggende tiltak på individer, i grupper og på samfunnsnivå.

Vi har en del praktisk undervisning, blant annet ski/skilek, orientering, matlaging, styrke og utholdenhetstrening.

Vi gjennomfører også ulike tester.

 

Mitt studie

Navn: Mathilde Handal Bruvik

Alder: 21

Studerer: Bachelor i folkehelsearbeid

Studiested: Høgskolen i Innlandet - Elverum campus

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Fysiologi, epidemiologi og helseutfordringer synes jeg var de mest krevende fagene, som også tok mest tid.

Fysiologi handler om hvordan kroppen fungerer og prosesser som skjer i kroppen, når vi blant annet er fysisk aktive.

Epidemiologi og helseutfordringer handler om befolkningens helse, utbredelse av helseplager, livsstilsykdommer, kroniske sykdommer, hva som blir konsekvensen av det og hvordan forebygge helsesykdommer.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på folkehelsearbeid?

Jeg skulle ønske jeg hadde noe forkunnskap om fysiologi og anatomi.

Vi har begge fagene førsteåret, og de krever at man har god forståelse for hva det dreier seg om.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det er veldig varierende fra emne til emne, men i snitt bruker jeg 15-20 timer i uken.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Vi samarbeider mye i alle fag.

Siden det er så mye praktisk undervisning, er det et veldig sosialt studium.

Som studiested, er Elverum ganske lite, så man blir fort kjent med andre studenter.

Vi har noen krevende fag, men møter man opp i forelesninger og lager kollokviegrupper, går fagene bra.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Om hva folkehelse er og at studieretningen finnes. De fleste jeg snakker med, utenom studentene i Elverum, har aldri hørt om man kan studere folkehelse.

Jeg skulle også ønske at jeg visste mer om alle de ulike jobbene man kan få ved å studere folkehelse.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

I folkehelsestudiet, er det ingen valgfag.

Vi er cirka tretti personer i klassen, som tar de samme fagene.

Vi har flest skoleeksamener, men også hjemmeksamen, mappeksamen, muntlig eksamen og praktisk metodisk eksamensform.

I løpet av semesteret, har vi innlevering av oppgaver, disse er enten individuelle eller i gruppe. I forbindelse med dette, har vi noen ganger fremføringer foran klassen, eller praktisk undervisning i svømme- eller idrettshall.

I løpet av studietiden, er vi fire perioder i praksis. Vi har både observasjon og deltakende praksis.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, man har en mulighet å dra til Indonesia å jobbe med et folkehelseprosjekt der.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Vi har fire skoledager i en gjennomsnittlig uke.

Det er mange i min klasse som har deltidsjobb, og det fungerer bra.

Jeg sitter i studentrådstyret på skolen og jobber ved siden av.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere folkehelsearbeid?

Jeg anbefaler folkehelseutdanningen.

På mange måter er det et grunnstudium, hvor vi lærer litt om mye. Det er relevant, hvis du blant annet er interessert i helse, idrett, byutvikling, pedagogikk og politikk, pluss mye mer.

Det er ellers viktig å møte opp i forelesninger! Vi har nemlig en del obligatorisk oppmøte på grunn av den praktiske undervisningen.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Allsidig, praktisk og gøy.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Vin

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Paradise Hotel

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Sitter foran PC-en

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme