Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Det er et femårig studieforløp.

Første- og andreåret har man tre fag: fag 1 (matte eller norsk), fag 2 (samfunnsfag, naturfag eller engelsk) og pedagogikk.

Fag 1 og fag 2 er de fagene man kan ta master i, med mindre man velger spesialpedagogikk som fag 3, da skriver man masteren i dette.

Tredjeåret kan man dra på utveksling, hvis en ønsker det, og da har en hovedsakelig fag 3 (vi vet ikke hvilke fag som blir tilbudt på Nord Universitet Levanger enda, dette får vi informasjon om senere) og pedagogikk.

 

Mitt Studie: Cathrine Tømt Reigstad

Alder: 21

Fra: Bergen

Studerer: Grunnskolelærer 5-10

Studiested: Universitetet Nord i Levanger

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Fagene er krevende på hver sin måte, men hvis en arbeider med pensum og følger med i forelesningene vil man klare seg fint.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på grunnskolelærer 5-10 trinn?

Det er et krav til minstekarakter i matte og norsk, og foreleserne har visse forventninger til forkunnskaper.

Men dersom man følger med og gjør en innsats, tar man igjen for dette.

Selv begynte jeg ikke på studiet før to år etter videregående, og har dermed glemt en del der fra. Men mye kommer tilbake, når det blir repetert.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det kommer veldig an på hvordan uken min ser ut, om det er en travel uke med treninger og arbeid, blir det ca 5 timer i uken med skolearbeid.

Som regel, arbeider jeg 5-10 timer i uken med skolearbeid. Da er det enten lesing av pensum, eller arbeid med arbeidskrav.

Jeg liker å være forberedt på forelesningene, og å få resonnert litt om temaene vi er innom den dagen etterpå. Da husker jeg bedre det som har blitt gjennomgått.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det er mye opp til en selv, hvor krevende/sosialt en ønsker å gjøre studiet, men det er visse arbeidskrav og lignende som skal leveres undervegs.

Dermed, får man mer ut av studiene om en gjør en innsats og arbeider jevnt med fagstoffet.

Man får mye igjen for å kunne diskutere fagstoffet med medstudentene/vennene sine. Da blir pensum med en gang mye morsommere.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Ikke noe spesielt.

Jeg hadde lest meg godt opp på forhånd, i tillegg til å ha snakket med rådgiveren på universitetet angående eventuelle spørsmål.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

For å kunne gå opp til eksamen i de ulike fagene, må man bestå både oppmøtekravet (som regel på 70-80%) og arbeidskravene som blir gitt på forhånd.

Arbeidskravene er som regel skriftlige, enten gruppeoppgave eller individuelt.

Eksamenene gjennomføres enten som muntlig, hjemme eller skoleeksamen.

Praksisplassen er gjeldende for hele studieåret, altså andre semester. Førsteåret er det praksis på mellomtrinnet (5-7 klasse), mens det senere skal være på ungdomstrinnet.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, tredjeåret er det muligheter for utveksling til utlandet.


 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja, jeg arbeider selv på Intersport utenom.

Det er veldig vanlig å ha en deltidsjobb ved siden av studiet.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere grunnskolelærer 5-10 trinn?

Det er fem veldig spennende år, og man kommer til å storkose seg i praksis.

Det er veldig interessant, og så er det et stort pluss at en får velge fagene sine selv. Da kan en velge fag en ønsker å undervise i senere.

Jeg vil anbefale alle å arbeide med fagstoffet som blir gjennomgått, og i alle fall følge godt med på undervisningen. Det får man mye igjen for senere!

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Interessant, lærerikt og givende.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl og vin

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Trener

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme