Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Ex-phil og ex-fac er alltid en obligatorisk del av førstesemesteret, i en bachelorgrad ved et universitet.

Det som er annerledes nå fra tidligere, er at man på førstesemesteret også får en smakebit på faget man skal ta bachelor i, et såkalt innføringsfag. Uten dette faget, kunne nok første semester blitt litt kjedelig, med tanke på at man ikke helt føler man lærer noe om det man skal studere gjennom ex-phil og ex-fac.

De neste semestrene har man noen større fag (gjerne 10-20 stp). Da er det vanlig at man blir ferdig med ett fag først, har eksamen i dette, og så går videre på neste fag for semesteret.

Disse fagene gir en grundig innføring i verden og menneskers historie, fra «The big bang» frem til 1500-tallet e. Kr. Steinalder, jernalder og bronsealder er hovedperiodene, og under disse, lærer man om mange flere perioder, og menneskegrupper og deres kulturer.

I løpet av studiet, har man seminarer og materialkurs, og kanskje noen små ekskursjoner, hvor man får se og kjenne på de ulike gjenstandene man leser om på pensum.

Fjerde semester er, ifølge tradisjonelt studieforløp, det semesteret man skriver bacheloroppgave.

Deretter følger to semestre med valgfrie studiepoeng. Man kan velge mellom fag fra ulike fakulteter, også humanistisk fakultet, hvor arkeologi hører til.

At arkeologi hører til på humanistisk fakultet, sier noe om at fokuset i arkeologi ikke er på alle de gamle gjenstandene, men hva vi kan lære om menneskene som laget og brukte disse gjenstandene.

 

Hayley Sarah Nicole Imar-hane Viken

Alder: 25

Fra: Omastrand i Hardanger

Studerer: Bachelor i arkeologi (siste semester), Universitetet i Bergen

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

De store fagene med 20 stp kan for mange oppleves som krevende. Man skal lære mye på kort tid, og det er et stort pensum å forholde seg til.

Det meste av pensumlitteraturen på studiet er skrevet på akademisk engelsk, av forskere til forskere, og kan oppleves som lite studentvennlig. Det er derfor viktig å se på forelesningene og seminarene som en ressurs, og gå på disse.

For min del, var det likevel et av de siste fagene som var vanskeligst, nemlig teori og metode. Dette fordi det kan være vanskelig å få tak i hovedinnholdet om man ikke leser pensum godt nok.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på arkeologi?

For å komme inn på bachelor i arkeologi, må man ha studiekompetanse fra videregående skole og karaktersnittet som kreves. Dette kan variere fra år til år, men har ikke vært av de høyeste snittene blant universitetets ulike bachelor-programmer.

Det er en fordel å ha realfagskompetanse, hvis man ønsker å bruke sine valgfrie studiepoeng på matematisk og naturvitenskapelig fakultet, der dette kreves.

Ellers er det en stor fordel å være god til å lese og skrive engelsk, da mesteparten av pensum er engelsk.

Forelesninger foregår på norsk, svensk og engelsk.

En generell interesse for historie og kulturarv er det aller viktigste, da vil man garantert trives med arkeologistudiet!

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Universitetet forventer at man skal bruke cirka 40 timer gjennomsnittlig per uke på forelesning/seminar og egenarbeid til sammen.

Noen bruker rundt 40 timer i uken på studiet, mens andre bare leser et par timer om dagen, i tillegg til forelesninger og seminar.

Som alle andre studier, har vi også noen skippertaksstudenter, som ikke leser noe særlig før eksamen. Det kan gå for noen, men det anbefales å jobbe jevnt med fagene utover semesteret, spesielt for å kunne møte forberedt til seminar.

Men 40 timer i uken er ikke nødvendig for alle.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Før jeg startet på studiet, skulle jeg ønske jeg visste hvor mye av pensum som kom til å være vanskelig å lese.

Akademisk engelsk publisert i forskingstidsskrifter er noe helt annet å lese enn engelsk fra videregående. Det kan være greit å vite, før man begir seg ut på et studieprogram i arkeologi.

I tillegg, skulle jeg ønske at jeg visste at mye av pensum måtte leses på PC, da dette ikke fungerer så godt for alle.

Jeg skulle også ønske jeg visste hvor viktig det var å gå på forelesning, da blir pensum mye lettere å forstå! Og det må nevnes at vi har noen meget dyktige forelesere på arkeologi.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Forelesninger i alle fag i løpet av studiet, cirka to ganger i uken, gjerne tirsdag og torsdag fra kl 10.15-12.00.

Det vil si at mye av studietiden må planlegges av studenten selv. Da kan man benytte seg av lesesaler på universitetet, eller sitte i studentkantinen.

Det er også seminar i de fleste fag. Dette er obligatorisk (80% oppmøte), og foregår som gruppearbeid, hvor man diskuterer pensum (med professor eller masterstudent til stede), eller forsøker å tolke gjenstander fra pensum og deres bruksområder.

Noen av seminarene er «materialkurs», hvor man får holde gjenstander, og jobbe som forskere, med å finne ut hvilke grupper gjenstandene hører til. Dette er meget lærerikt og gjør at studentene får en større forståelse av de ulike gjenstandene de leser om.

Eksamen foregår som oftest som en 5-7 dagers hjemmeeksamen, hvor man får spørsmål levert elektronisk og har alle hjelpemidler tilgjengelig.

Det er viktig å referere til de forfatterne man har sitert og brukt. Dette lærer man i starten av studiet hvordan man skal gjøre.

Vi har også hatt skoleeksamen (ligner tentamen på videregående, dvs. ingen hjelpemidler), hvor man får utdelt spørsmål man må besvare så godt man klarer ut ifra det man har lært gjennom å gå på forelesninger, lese pensum og delta på seminar.

Her er ingen hjelpemidler tillatt, og man slipper å referere til hvor man har lært det man skriver.

Denne eksamensformen foregår som oftest digitalt og man får 4-6 timer på seg. Men denne eksamensformen blir trolig ikke en del av arkeologistudiet fremover, da det har fungert bedre med hjemmeeksamen.

Muntlig eksamen kan forekomme i noen fag.

Ingen av eksamensformene er i gruppeform. Studenten har altså alltid individuell eksamen, og det er bare en eksamen i hvert fag, som teller 100%.

Studenter som ikke har utført obligatoriske underveis-krav (eks. hjemmeoppgave uten karakter eller oppmøte på seminar), får ikke gå opp til eksamen.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Utveksling blir det veldig oppfordret til og er fullt mulig!

Det finnes egne forelesningsdager, hvor man får høre fra studenter og professorer hvor og hvordan man kan planlegge utveksling i løpet av sin studietid. Arkeologi-ansatte informerer jevnlig studentene om hvor det er lurest eller kjekkest å dra på utveksling for arkeologistudenter.

Det er også mulig å ta kontakt med studieveileder på arkeologi, for å høre hvordan man kan planlegge sin utveksling til utlandet.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Arkeologistudiet er et slikt studium hvor man planlegger lesingen sin ganske fritt, med tanke på at det er veldig få ting som skjer i regi av UiB.

To forelesninger i uken og ett seminar i uken er det vanligste.

Det vil si at det er fullt mulig å planlegge lesingen slik at man kan jobbe en god del på en deltidsjobb, selv om man er fulltidsstudent.

Jeg har jobbet masse gjennom min studietid og likevel fått de karakterene jeg ønsket. Dette har gjort at jeg har sluppet å være fattig student.

Det har gjort min studietid mye kjekkere!

Jobb kan også være fint for å få litt variasjon, når man er lei av bøkene.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere arkeologi?

Andre tips til de som vurderer å studere arkeologi kan være å melde seg inn i en studentorganisasjon.

For de som kommer rett fra videregående, med 8-15-undervisning, kan det føles som om man ikke er fulltidsstudent når man bare har to forelesninger i uken. Da er det viktig å engasjere seg i studentmiljøet, enten gjennom fagutvalget, eller i et studentkor eller andre ting som måtte passe, for å bli kjent med universitets-campus og andre studenter.

Ellers er det lett å bli kjent med de andre i «klassen», ettersom arkeologi bare har 40 studenter per kull. Forelesning foregår gjerne i mindre klasserom, ikke store forelesningssaler, siden vi er så få.

Enda et tips: Lag gode leseplaner for deg selv og gå på forelesning så ofte du kan!

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Tre ord om studiet: Spennende, annerledes, sosialt

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl og vin

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far eller storbyferie

Hva ser man på TV? History Channel

Hva trener man? Friluft eller yoga

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben ad fontea

Hvem er man i vennegjengen? Klovnen (eller nerden)