Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Utviklingsstudier er et tverrfaglig bachelorprogram, som trekker på samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og sosialantropologi, i tillegg til hovedfaget.

 

Mitt Studie

Navn: Melat Therese Røde

Alder: 22

Studerer: Utviklingsstudier

Studiested: Universitetet i Oslo

 

Faget i sin helhet handler om maktbalanser i verden – og da spesielt mellom nord og sør, hvorfor verdens resurser er fordelt som de er, og hvordan utvikling har blitt tolket og utført gjennom årene.

Etter det første året, der vi går gjennom de fire forskjellige fagene, får vi velge et å fordype oss i. Jeg har valgt statsvitenskap.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg syntes sosialantropologi var utfordrende, da faget har en ulik tilnærming til utvikling enn det jeg allerede hadde gjennom innføringsfaget i utviklingsstudier.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på utviklingsstudier?

I utgangspunktet, trenger man ikke å ha noen forkunnskaper for å gjøre det bra på studiet.

Men det hjelper å ha en interesse for internasjonale relasjoner, menneskerettigheter, politikk, klima og miljø, eller forskjellige organisasjoner og organisasjonsarbeid.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det er veldig individuelt.

Men jeg ville kanskje anbefalt å lese 4 timer om dagen, så man har god oversikt over pensum.

Det er ofte stor sammenheng mellom fagene i dette programmet, og noe fra ett fag kan bidra til å gi dybde i et annet.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det er litt krevende, da vi allerede første året har fag som er ment for andreårsstudenter og en del av pensum består av forskningsartikler.

Men det er også et veldig sosialt og inkluderende studiemiljø, siden bachelorprogrammet er ganske lite, og man klarer å bli kjent med hele klassen sin.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg skulle ønske jeg visste litt mer om valgfriheten vi har i studieløpet vårt.

Da hadde jeg kanskje byttet litt om på fagene tidligere, slik at mengden skolearbeid passet litt bedre i perioder med mye jobb i forskjellige verv.

Det hadde også vært nyttig å vite at det finnes studieteknikkers og skrivekurs man kan melde seg på, som også hadde lettet litt på arbeidsbelastningen.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Det er som regel 10 forelesninger og 8 seminarer, som er på 2x 45 min. per fag, på de obligatoriske emnene.

Fordypningsfagene har omtrent samme antall forelesninger, men varierer på lengde og antall seminarer.

Bachelorprogrammet er oppdelt i obligatoriske emner, som utgjør 110 studiepoeng, inkludert Exphil og exfac, og fordypningsfagene som utgjør fra 50 til 70 studiepoeng.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Absolutt!

På utviklingsstudier, er utveksling veldig populært, og man får mye hjelp og tilrettelegging, slik at flest mulig kan få et utenlandsopphold.

Noe som er unikt for utviklingsstudier, er at vi allerede på bachelornivå får muligheten til å utføre et lite feltarbeid i et utviklingsland. Her samler vi inn data og gjør research som skal inn i bacheloroppgaven vår.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Dette er veldig individuelt, men for meg og mange av mine studiekamerater har det gått helt fint.

Det krever litt mer strukturering i hverdagen, men 2 – 3 vakter i uken skal gå fint.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere utviklingsstudier?

  • Lag deg en kollokviegruppe tidlig, så du ikke blir overveldet av pensum. Det er heller ikke krise om du ikke rekker å komme deg gjennom absolutt alt!

  • Seminar og forelesninger er gull verdt! Der kan du få en indikator på hva som er viktigst ved faget og hva som er lurt å kunne til eksamen.

  • Ta kontakt med studierådgiveren så tidlig som mulig, om så bare for en prat. De har mye nyttig kunnskap som man kanskje ikke vet at man trenger i begynnelsen.

  • Ikke vær redd for å ta kontakt med forelesere og seminarledere om det er noe du lurer på. De er veldig hjelpsomme og flinke til å svare.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Anvendelig. Engasjerende. Fremtidsrettet.