Hvorfor valgte du å studere medisin?

Jeg synes realfag er veldig morsomt. Det er utfordrende, men det er veldig tilfredsstillende når man forstår det. Jeg synes også det er veldig fascinerende hvordan mennesket fungerer.

Jeg lurte på å studere sivilingeniør, men det var den menneskelige biten av legeyrket som gjorde at jeg falt ned på medisinstudier. Som lege, har man en mellommenneskelig dimensjon i arbeidet man gjør, og det var avgjørende for min del.

 

Mitt Studie

Navn: Oline Marie Sæther

Alder: 21

Fra: Skiptvet i Østfold

Studerer: Medisin

Studiested: Universitetet i Oslo

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Studiet er seksårig.

De to første årene er pre-kliniske, det vil si at man ikke er på sykehus eller ute i klinikk. Det første året, fokuserer man på biologi på cellenivået, mens man i andre året løfter blikket, og lærer mer om store prosesser i organene og musklene.

De siste fire årene bygger man på det man har lært om anatomien til et friskt menneske, og lærer om hva som foregår i kroppen når man blir syk.

I og med at vi lærer om sykdom, blir det også mye besøk på sykehus og i praksis, i det vi kaller kliniske smågrupper, der vi er ute på sykehuset og møter pasienter.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Den største kneika, som alle må komme over, er eksamenen i andre semester om cellebiologi. Da opplever man hvor fort det går, hvor mange detaljer man skal ha kunnskap om, samtidig som man må ha et stort overblikk.

De fleste synes denne eksamenen er vanskelig, og det har vært en ganske høy strykprosent på den i tidligere år, selv om den har gått ned de siste årene.

Studenter, som har kommet lengre i studieløpet, forteller at det ikke er den vanskeligste eksamenen man har, men den første som virkelig setter deg på prøve. Etter hvert, blir du bedre til å studere, og da blir de vanskelige eksamenene enklere å mestre.

I fjerde semester, har vi en muntlig anatomieksamen, hvor vi testes i hele kroppen. Man kan få spørsmål om en hvilken som helst del av kroppen, og det er også en utfordrende eksamen.

 

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på medisin?

Det er ganske strenge krav for å komme inn på medisinstudiet. Man må ha kjemi 1 og 2 fra videregående, og enten to år med samfunnsfaglig matte eller ett år med realfagsmatte. I tillegg, må du ha fysikk 1.

Det sier noe om at man bør mestre de fagene ganske godt, fordi medisinstudiet i stor grad har disse som del av sin teoretiske overbygning.

Jeg tror samtidig at det er minst like viktig med studieteknikk og disiplin. Det er mye vi skal gjennom, og man må kunne jobbe effektivt i perioder, for å kunne ha et godt sosialt liv ved siden av studiene.

Ellers, skal de fleste av oss bli leger på sykehuset, så evnen til å kommunisere og møte mennesker på en god måte er en viktig egenskap.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer veldig fra person til person, og det er også avhengig av hvilket tidspunkt i semesteret det er snakk om.

Når du starter på tredje semesteret, har du ikke eksamen før halvveis ut i fjerde semester.

De siste to månedene har jeg brukt lite effektiv tid på studiene, mye av tiden mine har gått med til frivillig arbeid og sosiale tilstelninger. Men jeg er nå likevel på universitetet fra halv ni til halv fem hver dag, selv om mye av den tiden også går med til å være sosial.

I eksamensperioder, kan jeg dra på forelesning halv ni og ende opp med å være på universitetet frem til 10-tiden på kvelden, og da tar nok studiene mer plass enn det sosiale.

Du må ha en viss studierutine for å komme deg gjennom medisinstudiet. Du kan likevel ha perioder hvor du jobber mindre og tar noen skippertak, så lenge du er strukturert i måten du jobber på.

Man kan godt si det på den måten, at det er mulig å være en «ansvarlig» skippertaksstudent. Du trenger ikke jobbe knallhardt hele tiden, men må sørge for å ha kontinuitet i måten du arbeider på.


 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg har ikke hatt noen stor «aha»-opplevelse, siden jeg begynte på studiet.

Jeg hadde en forventning om at vi kom til å tilbringe mye tid på lesesalen.

Før jeg begynte på studiet, hadde jeg noen fordommer mot medisinstudenter, og tenkte at de bare var opptatt av det de selv drev med og opptrådte litt «selvhøytidelig».

Etter at jeg startet på studiene, opplever jeg at mine medstudenter er veldig hyggelige, sosiale og morsomme å være sammen med. Selv om vi sitter mye på lesesalen og jobber veldig strukturert, har vi det veldig gøy sammen, også.

Det er mange forskjellige mennesker på medisinstudiet, så du skal ikke være redd for at du ikke kommer til å finne noen som ligner på deg.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres.

De første to årene er det mye forelesninger og kurs.

Da er det ofte forelesning fra klokka halv ni og frem til cirka lunsjtid. Resten av dagen, kan man bruke på lesesalen eller i kollokviegrupper.

Ellers har vi også et par kurs i løpet av uken, og disse er obligatoriske, og krever at man har et visst oppmøte for å kunne gå opp til eksamen.

Når du er ferdig med den pre-kliniske delen, er du mye ut i sykehus, og da er du som sagt ute i smågrupper, og har en lege som leder dere gjennom dagene og underviser om forskjellige sykdommer.

Til slutt, har vi eksamen, og sånn som det er lagt opp ved medisinstudiet på UiO, har har vi perioder/blokker der vi lærer om ett til flere tema, for så å ha en til flere eksamener som tester oss i disse temaene.

En eksamen kan teste deg i flere ulike tema, mens du også kan ha flere eksamener som tester deg i samme tema, men på ulike måter (feks en muntlig og en skriftlig).

Derfor har vi ingen «fag» i tradisjonell forstand, men en blokk som dekker flere temaer, med avsluttende eksamen/eksamener etter hver blokk, som tester det du har lært i hver blokk.

En blokk kan vare i alt fra to måneder til ett år.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det er mulig å utveksle i tre semestre, og man har mulighet til å dra til to ulike steder i løpet av disse tre semestrene.

Det er veldig populært å dra til Australia og USA. Vi har også studenter som drar til Argentina, Frankrike eller Spania.

Jeg har også hørt mye positivt om å utveksle til de skandinaviske landene.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Jeg vil tro at det er flere som har jobb enn som ikke jobber.

Etter hvert som man kommer et stykke ut i studieløpet, forventes det at man skaffer seg relevant jobb, for da får man mer erfaring og blir attraktiv på arbeidsmarkedet.

Etter fire og et halvt år på studiet, kan man jobbe som medisinstudent med lisens, noe som innebærer at man kan ta vikariat på legekontor eller sykehus. Det er attraktivt å ha på CV-en, og så er det veldig morsomt for oss å kunne jobbe.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere medisin?

Prøv å opparbeide deg struktur og gode lesevaner på videregående. Det er mye jobb å være medisinstudent.

I tillegg, er det store eksamener vi skal gjennom.

Hvis du har interesse for faget og syns det er spennende, blir det også lettere å jobbe hardt. Så selv om vi studerer mye, har vi det moro underveis.


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Omfattende, inspirerende og interessant.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Interrail

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den som alltid drikker for mye