Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

Jeg startet på sosialantropologi, fordi jeg ønsket å få en større forståelse for mennesket i sosiale og kulturelle sammenhenger.

Jeg vil jobbe med mennesker, og sosialantropologi er et godt sted å starte.

 

Mitt Studie

Navn: Stine Margrethe Beckholt

Alder: 22

Studerer: Bachelor i sosialantropologi

Studiested: NTNU Trondheim

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Studieforløpet på sosialantropologi er likt flere andre fag på NTNU: det er bygd opp av seks semester, hvor første og andre semester består av ulike innføringsfag og en generell introduksjon til antropologi.

I tredje og fjerde semester, kan du velge å ta et breddeår (ett år på et annet studie), dra på utveksling eller hoppe rett til bacheloroppgaven.

Femte og sjette semester består av bacheloroppgave, metodefag og exphil.

Mange velger å dra på utveksling i 2. og 3. semester, men noen velger også å skrive bacheloroppgave rett etter førsteåret.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Det er veldig individuelt og avhenger nok mye av hvilke ferdigheter og interesser du har.

Jeg, personlig, synes at faghistorien var mest krevende, fordi det var mye lesing og mye man kanskje oppfattet som unødvendig eller uinteressant.

I tillegg, kan det være en utfordring for noen å «forstå» hvordan man skal lese de ulike artiklene i antropologi, og det gjør kanskje hele studiet litt krevende for noen.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på sosialantropologi?

Gode engelskkunnskaper! Det meste av pensum er på engelsk, slik at å kunne lese engelsk vil være lønnsomt.

Jeg vil også påstå at gode lesekunnskaper er viktig, da faget som sagt handler mye om lesing.

I tillegg, vet jeg at noen videregående skoler har fag som sosialantropologi og sosiologi, og det vil selvfølgelig kunne være verdifullt å ha disse i bakhånd, før man starter på studiet.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det tror jeg varierer svært mye. Jeg kan, for eksempel, sitte på skolen i åtte timer hver dag én uke, men den neste uken bruker jeg kanskje bare fire timer på selvstendig arbeid.

Sosialantropologi har ikke så fryktelig mange undervisningstimer, så det gjelder å strukturere tiden sin på egenhånd, for å komme gjennom pensum.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

At det var så mye lesing!

Jeg hadde nok ikke valgt annerledes, men jeg hadde kanskje begynt å forberede meg på at det vil bli mye lesing.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres.

I de fleste fag, er det semesteroppgaver som skal leveres i forkant av eksamen. Det er som regel en skriftlig oppgave, på rundt 3000 ord.

Likevel, forekommer det også noen muntlige semesteroppgaver og presentasjoner. Disse oppgavene er obligatoriske og må godkjennes, for at studenten skal kunne få ta eksamen.

Det er i tillegg lagt til et «mini-feltarbeid» i innføringsfaget på førsteåret, hvor studentene skal dra på feltarbeid (som er den fremste formen for datainnsamling i faget).

Jeg har ikke erfart så mye gruppearbeid i faget, men det kan lønne seg å danne kollokviegrupper på egenhånd, hvor man diskuterer og snakker om faget.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det gjør det!

I breddeåret, kan studentene dra på utveksling til utlandet. Det er i dag Danmark og Estland som har direkteavtaler, men man kan reise så å si hvor man vil.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Jeg kjenner en del som kombinerer jobb og studier.

Det er som nevnt ikke veldig mange forelesninger i hvert fag, så om du er en strukturert student som jobber godt selvstendig, vil jeg absolutt si at det er gode muligheter for å tjene litt ekstra til kaffe.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere sosialantropologi?

Det er et veldig lærerikt fag, som kommer godt med i «alle» jobbsituasjoner senere: du lærer å bedre din forståelse for andre mennesker, samtidig som du også lærer mer om deg selv!

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Interessant, nytenkende og refleksjonsskapende

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Vin

Hvor reiser man i sommerferien? Storbyferie

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden? Sitter foran PC-en

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme