Hvorfor valgte du å studere sykepleier?

Jeg var lenge usikker på hva jeg ville bli når jeg ble voksen, for jeg ville bli alt og ingenting.

Jeg startet med å ta en bachelor i pedagogikk, men merket at jeg ofte angret på at jeg ikke hadde startet på sykepleie.

Jeg var også litt usikker på sykepleie, siden jeg pleier å besvime når jeg ser blod og synes sprøyter er skumle, men det fikk bare gå seg til.

Etter at jeg var ferdig med bachelorgraden, startet jeg rett på sykepleie, og har vært veldig fornøyd med valget så langt! (og enda ikke besvimt av synet av blod)

 

Mitt Studie

Navn: Victoria Berggrund

Alder: 24

Fra: Oppegård

Studerer: Sykepleie

Studiested: NTNU Trondheim

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Studiet har en god kombinasjon av teoretisk og praktisk læring, da vi både har forelesninger, undervisning på ferdighetslab og praksis.

I tillegg, er klassen delt opp i mindre basisgrupper, der man blant annet gjør gruppearbeid.

I løpet av studieløpet, har vi fem praksisperioder på 8-10 uker hver, på sykehjem, hjemmebasert-, medisinsk-, kirurgisk- og psykiatrisk sykepleie. På denne måten, får man trent på alt man lærer i forelesninger på ferdighetslaben, og så bruke dette igjen i praksis.


 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Vi har mye pensum som skal læres på kort tid, spesielt innenfor anatomi og fysiologi, og sykdomslære og farmakologi, så disse fagene kan oppleves som ganske krevende.

I tillegg, er det mange som stresser mye med medikamentregningen, siden man må ha alt av utrengning og svar riktig for å bestå.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på sykepleier?

Det kan være en fordel å ha kunnskaper innenfor biologi, anatomi og fysiologi, fordi dette er grunnleggende for alt vi lærer på studiet, og nødvendig å ha kunnskap om som sykepleier.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Mye tid.

Det blir nesten som en fulltidsjobb, fordi vi har mye skole, mye pensum, og lange og mange praksisperioder med fire vakter i uken på 7.5 timer hver.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

At det er et krevende studie som krever mye arbeid og innsats, og at det er viktig å starte tidlig med skolearbeidet, for å komme seg gjennom det man må.

I tillegg, er det et veldig sosialt studie, der det er lett å bli kjent med mange, både gjennom faddergruppene, basisgruppene, kurs og linjeforeningens arrangementer.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Vi har forelesninger i alle fag, med hele klassen (rundt 200/230 stykker på hvert kull), og studieoppgaver som må godkjennes for å få ta eksamen – både i gruppe og individuelle.

Vi har også ferdighetstreninger som er obligatoriske, førstehjelpskurs og praksis.

Vi har èn praksisperiode førsteåret og to praksisperioder andre- og tredjeåret på 8-10 uker hver, der man jobber turnus 4 dager i uken, og har en studiedag til å skrive oppgavene som skal leveres i løpet av praksis.

Vi har skoleeksamen på 4-6-timer, praktiskeksamen, og hjemmeeksamen i grupper.

Vi har også temauker/dager, som etikk- og barneuke.

Vi har også mye diskusjoner og gruppearbeid, både i basisgruppene og i storgruppene (storgruppene består av fire basisgrupper, det er ca. 6-10 personer per basisgruppe).


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det finnes flere muligheter for utveksling, man kan velge å både ta fag på utveksling eller praksis på utveksling.

Man kan blant annet velge å ta praksis i Danmark, Spania, Nicaragua, Namibia og Nepal.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er ganske vanlig å ha en deltidsjobb ved siden av studiet, men det kan være utfordrende i praksisperiodene, da man jobber turnus fire dager i uken, og i tillegg har studieoppgaver man må gjøre underveis.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere sykepleier?

Vær forberedt på et tøft studie, som krever mye arbeid og innsats, og vær klar for å måtte jobbe mye.

Man vil se at arbeidet er verdt det, for det er et veldig spennende studie, der du lærer mye om mennesker og kroppens anatomi.

Prøv også å være delaktig i aktiviteter utenfor skolen, vær med på fadderukene, bli med i linjeforeningen og bli med på arrangementer og aktiviteter som holdes.

Da vil du bli kjent med mange flotte mennesker, få gode venner og få med deg mange gode opplevelser. (Linjeforeningen har blant annet fotballag, revy, større og mindre turer, fester, quiz og ball).

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Spennende, krevende, gøy!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Paradise Hotel

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? På studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme