Hvorfor valgte du å studere logistikkingeniør?

Jeg hadde egentlig planlagt å studere byggingeniør, men fant denne linjen da jeg søkte gjennom Samordna opptak.

Etter å lest om den, bestemte jeg meg for å studere logistikk.

 

Mitt Studie

Navn: Trine Moslet Holden

Alder: 21 år

Studerer: Logistikkingeniør (2.klasse),

Studiested: NTNU Trondheim

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

I 1. klasse, er det mye fellesfag med de andre ingeniørlinjene på Kalvskinnet, og lite av spesifikke logsitikkfag.

I 2. klasse, er det mer av logistikkfagene som bl.a. Prosjektledelse, Lean, Innkjøp og Operasjonsanalyse. Dette året får vi se og lært hva vi, som logistikkingeniør, kan jobbe med etter endt studie.

I første semester av 3.klasse, har vi tre valgfag med muligheter til å bygge opp semesteret litt etter eget ønske. Det er også i dette semesteret det er muligheter for å dra på utveksling.

Siste semesteret skriver vi bacheloroppgave.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg synes de fagene vi har på Excel, som heter datateknikk (2.semester) og operasjonsanalyse (4.semester), er mest krevende.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på logistikkingeniør?

Av realfag, kreves det å ha R1, R2 og fysikk1 fra videregående skole.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Dette er veldig individuelt og avhenger veldig av hvilke krav du som student stiller til deg selv. Dersom du ønsker toppkarakterer i alle fag, krever det selvfølgelig en innsats.

Arbeidsmengden varierer også på de ulike semestrene, da noen fag er mer krevende enn andre.


 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg visste ikke at det var så mye fag på data, men det har gått greit, da de første timene brukes på det grunnleggende.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Alle fag, med unntak av ett, har avsluttende eksamen. Eksamenstiden kan være på alt fra 2,5-5 timer.

Underveis i semester har også de fleste fag øvinger, hvor et visst antall av disse må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Dette er som regel ikke noe problem, da man kan samarbeide med andre studenter og også ofte levere sammen som en gruppe.

I 1.klasse, har vi et fag sammen med maskiningeniørene, som heter «Ingeniørfaglig yrkesutøvelse». Dette faget har en gruppeoppgave, som går ut på å lage et produkt som vil være en del av avsluttende karakter i faget, sammen med eksamen.

I femte semester, velger mange studenter et prosjektfag, der flere grupper får muligheten til å skrive en prosjektoppgave for en bedrift. Det er også vanlig at bacheloroppgavene gjennomføres for en bedrift, noe som er med på å gi en god arbeidspraksis.

Flere av foreleserne på studiet gjennomfører også bedriftsbesøk eller bedriftspresentasjoner, som en del av forelesningsplanen. Dette er veldige lærerike besøk, hvor vi som studenter ser hvilke muligheter vi har etter fullført studie.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det er muligheter til utveksling i femte semester.

De aller fleste som reiser fra logistikkstudiet drar til USA eller Australia.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det går veldig fint å kombinere en deltidsjobb ved siden av studiet, og det er det flere av studentene som gjør.

Vi er også så heldige at noen logistikkfirma kontakter oss etterhvert, med tanke på deltidsjobb hos deres bedrift, noe som kan gi gode erfaringer.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere logistikkingeniør?

Engasjer deg i studentaktiviteter og delta i linjeforeningen.

Da får du være med på mye gøy, og muligheten til å komme kontakt med arbeidsmiljøet.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Aktuelt. Allsidig. Sosialt.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Vin

Hvor reiser man i sommerferien? Storbyferie

Hva ser man på TV? Paradise Hotel

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme