Hvorfor valgte du å studere pedagogikk?

Faktisk så var det litt sånn at pedagogikk valgte meg, da det egentlig var andrevalget. Jeg takket ja til å studere pedagogikk ved NTNU, fordi jeg skjønte at det var flere fine innføringsemner som var relevante for meg.

Det var også en fin overgang til studiehverdagen.

Dessuten, gir pedagogikk nyttige kunnskaper som er anvendelige når det kommer til mange områder, og så var det ikke sånn at jeg stod i fare for å gå på en skikkelig «skivebom» ved å oppleve at jeg aldri kom til å ha bruk for dette senere.

 

Mitt studie

Navn: Gina Ødegård

Alder: 21 år

Fra: Ski

Studerer: Årsstudium i pedagogikk

Studiested: NTNU Dragvoll, i Trondheim

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Uavhengig om man begynner på årsstudium eller bachelor i pedagogikk, er studieløpet det første året likt.

Første året, er det til sammen fem emner. To før jul og tre til sommeren.

Innenfor fire av disse emnene må man få godkjent på en eller flere obligatoriske innleveringer for å gå opp til eksamen. Disse innleveringene er det eneste som er obligatorisk aktivitet.

Til slutt, avslutter man med en skriftlig eksamen i hvert emne, som enten er på PC eller for hånd.

Det andre året, også kjent som breddeåret, har man flere muligheter. I breddeåret, kan man dra på utveksling, velge et helt årsstudium i et annet fag, ta valgfrie emner, eller søke om å få godkjent utdanning du allerede har tatt.

Det tredje året har man fire emner første semester, og så har man et emne og skriver bachelorgraden i det siste semesteret.

Det spesielle ved NTNU er at man har stor frihet når det kommer til rekkefølgen på årene.

En kombinasjon kan være at man først tar årsstudium, så bachelor, deretter breddeår. Eller slik jeg gjør det; breddeår – årsstudium – bachelor.

Det gir deg også muligheten til å ta to bachelorer på fire år!


 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg syns den største utfordringen er å huske årstall og begivenheter knyttet til disse tallene, så derfor ble «pedagogisk filosofi og idéhistorie (ex.fac)» og «utdanningshistorie og utdanningspolitikk» mest krevende.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på pedagogikk?

Jeg mener at det å ha gått på skole i seg selv er en verdifull erfaring, fordi man i studiet lærer mye om mange faktorer rundt akkurat dette med skolen.

Ellers så syns jeg ikke det krever noen andre forkunnskaper. I alle emnene begynner man fra start og jobber seg gradvis fremover.

Men, dersom du har tatt psykologi 1 (og evt. 2) som valgfag på videregående, vil du kunne kjenne igjen en del av innholdet som blir gjennomgått i emnet «pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi».

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Som på de fleste andre studier, er folk forskjellige, så det er vanskelig å stadfeste en normal.

Siden hverken forelesning, seminarer eller kollokvier er obligatorisk, er det veldig store variasjoner!

Undervisningsopplegget er på til sammen 12 timer i uken det første semesteret. Egenlesing, jobbing med de obligatoriske oppgavene og kollokviegrupper kommer ved siden av.


 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Kanskje en bedre oversikt over hvilke jobber som er relevante.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Pedagogisk filosofi og idéhistorie: skriftlig eksamen for hånd i seks timer.

Ingen obligatorisk aktivitet.

• Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi: skriftlig eksamen på PC i seks timer.

I dette emnet, er den obligatoriske aktiviteten delt inn i fem mindre skriveoppgaver, som både er individuelle og i grupper. Man må få alle godkjent for å gå opp til eksamen. Det høres muligens ut som mye, men man har i utgangspunktet nok med tid mellom hver av innleveringsfristene.

• Didaktikk: skriftlig eksamen for hånd i seks timer.

Her er det to skriftlige oppgaver som må leveres, hvor minst en av de må være godkjent for å gå opp til eksamen.

• Pedagogisk sosiologi: skriftlig eksamen for hånd i fire timer.

Her er det en skriftlig innlevering, som kommer mot slutten av semesteret, som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

• Utdanningshistorie og utdanningspolitikk: skriftlig eksamen i fire timer, det jobbes for å få det på PC.

Her er det også en skriftlig innlevering, som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det høres kanskje mye ut til sammen, men det er god og relevant skrivetrening mot eksamen. Forelesere vil oppfordre til kollokviegrupper, men det er ikke noe de tvinger på deg.

Jeg anbefaler å danne gode kollokvier, sånn at man har noen å snakke om fagene med. Jeg syns til tider det er vel så lærerikt som å lese pensum.

Forelesningene blir som regel holdt i store auditorier pga. store klasser.

Ellers, er det seminarer i alle emnene én gang i uka, hvor man gjerne repeterer eller jobber med oppgaver til det man gikk gjennom i forelesning samme uka.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja. Instituttet har avtaler med England, Nederland, Tyskland og Ungarn, slik jeg har forstått det.

Man kan utveksle i løpet av breddeåret.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja, det er vanlig og veldig forenlig.

Det er relativt få forelesninger, så det gir fleksibilitet, og så har vi høst- og vinterferie i tillegg.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere pedagogikk?

Vurderer du pedagogikk, men er i tvil, så anbefaler jeg helt klart å gi det en sjanse! Det er ganske interessant, når du først setter deg inn i det.

Ikke undervurder hva man kan gjøre med pedagogikk!

Ellers råder jeg deg på det sterkeste til å bli medlem av Paideia linjeforening! Det er linjeforeningen for studenter som tar årsstudium eller bachelor i pedagogikk ved NTNU Dragvoll.

Sammen med studentene, arrangerer linjeforeningen mange sosiale happenings gjennom hele året, hvor man kan bli kjent med andre studenter.

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Dannende, lærerikt og interessant!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Storbyferie

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Pumper jern

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme