J eg har valgt denne videreutdanningen, fordi jeg jobbet fra før på nyfødt intensiv på Ullevål, og ville bli flinkere med de små premature og syke nyfødte, sier Malene Vik.

Utdanningen tar hun ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo, som er et deltidsstudie over ett og et halvt år.

Jeg får lønn under utdanning og er sikret jobb i etterkant, da jeg blir låst til avdelingen i to år, forklarer hun.

For å komme inn på dette studiet, må man ha en bachelorgrad i sykepleie, med minst C i snitt. Man må også ha minimum to års arbeidserfaring, hvorav minst ett av årene må være med nyfødte.

– Studieløpet er lagt opp slik at man jobber litt ved siden av studiene. Også har man praksisperioder, og perioder der man er på skolebenken og har forelesninger, simulering, innleveringsoppgaver og fremføringer.

 Så er det lagt opp til at man skal studere og lese på egen hånd.

Når Malene er ferdig med videreutdanningen, kan hun jobbe på barselavdelinger, på avdelinger som har nyfødte, på helsestasjoner, i avansert hjemmesykehus, eller nyfødtintensiv, slik har gjort tidligere.

Egenskaper hos en nyfødtsykepleier bør være at man er i stand til å vise god sykepleie, omsorg og ikke bare ta vare på barnet, men også familien. Det er minst like viktig, forklarer hun.

Jeg anbefaler å ta videreutdanning i avansert klinisk nyfødtsykepleie fordi det er veldig spennende, variert og utrolig meningsfylt, avslutter Malene.