Viktoria går siste året på bachelor i programmering på UiO, og har sikret seg fast jobb til hun er ferdig på studiet.

Allerede første året, fikk hun seg deltidsjobb knyttet til studiet, uten tidligere relevant arbeidserfaring.

– Det er utrolig mange muligheter under og som følge av studiet. Alle som går her er veldig forskjellige, så det er ikke bare én type mennesker som går her.

– I tillegg, føler man virkelig at alle vil få deg ut i jobb raskest mulig, og at du skal lykkes.

 

Stor valgfrihet

Studiet har flere frie emner som man kan kombinere etter hvilken retning man vil gå.

– Jeg valgte kinesisk, fordi jeg tror det kan bli veldig nyttig i fremtiden, selv om jeg ikke helt vet hva jeg skal bruke det til enda. Drømmen hadde jo kanskje vært å bo og jobbe en periode i et kinesisk-talende land.  

Den store valgfriheten var også en av grunnene til at Viktoria valgte å starte på studiet.

– Jeg visste at graden var veldig åpen. Man fikk bred kompetanse, og muligheten til å fordype seg senere i den retningen man foretrakk.

– Det er nesten et helt år med valgfrie emner, så selv om jeg også vurderte å studere andre ting, hadde jeg muligheten til å kombinere det med informatikk-graden.

Viktoria forteller videre at programmeringsstudiet er et veldig kreativt studie. Dermed får hun både tatt i bruk den kreative og den analytiske siden av seg selv.

– Jeg føler det er en veldig stor fordel å være kreativ, fordi man lager jo faktisk noe, og det involverer mye problemløsning og kreativ tenkning. Forskjellen med tradisjonelt design er bare at du lager et system, og ikke for eksempel en plakat.


 

Antall jenter øker

Studieretningen har lenge vært mannsdominert, men de seneste årene har antall jenter økt. 

– Jeg tror at mange har innsett at det faktisk er en mulighet for dem, mens tidligere har de kanskje ikke vurdert det engang, siden de har et bilde av hvordan folkene er der, og hvordan man må være for å studere det.

Viktoria er selv nestleder i NITO sitt lokallag på UiO. NITO er en fagforening for ingeniører og teknologer i Norge, der jobber de aktivt med å promotere teknologiske studieretninger, spesielt for jenter.

– NITO sitt initiativ med NHO, «Jenter og teknologi», reiser rundt til ulike skoler og holder presentasjoner for både videregående- og ungdomsskoleelever. De forsøker å bevisstgjøre ungdommer om variasjonen av muligheter teknologiutdanning gir.

 

 

Instituttet for informatikk arrangerer også "Jentedagen" dagen før første skoledag.

– På "Jentedagen", får man se skolen og møte andre jenter som skal begynne å studere innen IT. Så da kjenner man allerede noen første skoledag, som forhåpentligvis gjør det litt mindre skummelt.


 

Mangfold

Viktoria forteller at det på informatikkstudiet starter ca. 800 studenter hvert år, som alle er veldig forskjellige, med ulik bakgrunn. Noen kommer rett fra videregående, mens andre har studert før, og kombinerer tidligere studier med programmeringsbacheloren. Da kan man ta bacheloren på kun to år.

– Siden det er så mange typer mennesker på studiet, så finner man alltids noen som er lik deg, eller som man klikker bra med.

Viktoria har selv drevet med pole dance i 3 år, og dedikerer mye tid til sporten.

– Man får mye mestringsfølelse og eierskap til seg selv og kroppen sin. Jeg føler meg i hvert fall mer til stede i min egen kropp, noe som alle burde føle.

Videre understreker hun viktigheten av fysisk aktivitet, og hvor mye det har å si for hvordan man presterer på flere aspekter i livet. 

– Det er også viktig at man har noe å holde på med ved siden av studiet, en hobby. Mange driver for eksempel med klatring på studiet mitt, og jeg vil si at det er en nokså liknende sport.

 

 

Viktoria forteller at det er en fordel å ha en utypisk bakgrunn og andre interesser, siden dette kan gjøre at man skiller seg ut. 

– Det å ha mangfold i et selskap og i et team er gunstig, for man vil ikke ha én type person, man vil ha variasjon. Det er sånn man kommer frem til løsninger. Man må se ting fra forskjellige perspektiver, og da er det en fordel om alle ikke er samme stereotypi.  


 

Føler seg ivaretatt

Det er mange støttemidler under studietiden som hjelper studentene med å trives på studiet, men også til å ha en lettere overgang til arbeidslivet.

Viktoria forteller at man kan få hjelp til alt fra å søke jobb, til å se over kontrakter. 

– Jeg og flere andre har fått jobb under studiet, ikke på bakgrunn av hva man kan, men hvor villig man er til å lære.

Viktoria forteller videre at bedriftene putter mye penger i å synliggjøre seg selv for studentene, ved å arrangere både arrangementer og bedriftspresentasjoner. 

– Bedriftene vil at du skal komme til dem, og mange selskaper har mentorordninger, hvor du får en kontaktperson som hjelper deg og veileder deg gjennom studiet.

Avslutningsvis forteller hun at det er nok med arbeidsplasser å søke på, fordi kompetansen er såpass ettertraktet.

– Jeg har i alle fall ikke hørt om noen som har slitt med å få jobb.