Hvorfor valgte du å studere teologi?

Jeg valgte å studere teologi, fordi jeg har lyst til å bli prest, det vil si å få lov til å peke på Gud i møte med andre mennesker.

I tillegg, ville jeg finne en logisk forklaring på det jeg tror på, både av personlige grunner og i møte med et multikulturelt samfunn.

 

MITT STUDIE:

Navn: Hanne Marie Iaursvleiel Pedersen-Eriksen

Alder: 23

Studie: Teologi-profesjonsstudie (med litt annet, slik som samfunnsfag og andre religionsfag)

Studiested: MF vitenskapelig høyskole, i Oslo

 

Fortell litt om studiet og undervisningen

Teologistudiet er et ganske bredt studium, der man lærer om forskjellige religioner og tar et dypere dykk i kristendommen.

Språkfag, dogmatikk, historie og praksisfag er bare noe av det man møter på de 6 årene man bruker på profesjonsstudiet. Det er mye tørt, men mye interessant.

En god grunn til å holde ut et så langt studium, er de fabelaktige lærerne vi har her på MF. De er alle drivende dyktige og svært engasjerte på hver sine fagfelt.

 

Hva er det beste med å studere teologi?

Selv om man skulle trodd at teologi er et smalt studium, føler jeg at det jeg lærer ikke bare gir meg kunnskap som fremtidig prest, men også forståelse og kunnskap i møte med dagens moderne samfunn.

Ikke minst, blir jeg tryggere i min tro.

 

Hva er mest utfordrende med å studere teologi?

Å studere tro og religion på en kristen, akademisk skole fører til konflikter både på innsiden og utsiden.

Men dette er bare en spennende utfordring, jeg liker kantinedebatter.


 

Fortell litt om skolen og studentmiljøet

MF ligger på Majorstuen i Oslo, og er en liten skole med rundt 1000 studenter.

Et kjennetegn ved skolen er at studentmiljøet er svært godt og vi har kommet best ut i flere undersøkelser når det gjelder læringsmiljø.

Studentenes terskel for å ta kontakt med lærerne er lavere enn andre steder, og det er ikke unormalt at ansatte og studenter spiser lunsj sammen i kantinen.

“Koselig” er et viktig stikkord, når det gjelder miljøet her på huset.

De siste årene har skolen også fått et bredere studietilbud (samfunnsfag, lektorutdanning, UKT, osv.). Dette beriker miljøet på flere måter og har stukket hull på den boblen MF en gang var.

 

Hva er drømmejobben?

Drømmejobben er vel stortingspolitiker eller biskop, men hvis jeg skal være realistisk, hadde det vært utrolig givende å få jobbe som sykehus- eller feltprest.

 

Har du noen tips til de som ønsker å studere teologi?

Kom med et åpent sinn, tør å bli utfordret på tro/livssyn og engasjer deg i ditt studium.