(StudentTorget.no):

De ulike fagene på Politihøgskolen ble delt inn i fire forskjellige hovedområder etter at det kom ny rammeplan i 2007. De fire hovedområdene har nå blitt evaluert av politistudentene. Undersøkelsen viser at studentene slett ikke er fornøyd med utdanningen.

Åtte av ti politistudenter er for eksempel lite eller middels fornøyd med områdene  «Politi og samfunn» og «Forebyggende politiarbeid»

- To av fire hovedområder i evalueringen har vært veldig bra, og to har ikke innfridd til forventningene, sier Simen Bakke, tillitsvalgt for politistudentene som ble uteksaminert i sommer.

-  Enkelte av fagene innen disse områdene er mindre relevante. Undervisningen kan ha vært mangelfull og lite yrkesrettet. Noen av fagene gir oss lite utbytte sett i lys av yrket vi skal utøve, fortsetter han.

Områdene «Etterforskning» og «Operative oppgaver» er imidlertid studentene mer fornøyde med, mange oppgir også i undersøkelsen at dette er områder de ønsker mer trening i. 


 

Trangt om plassen

En annen ting studentene er misfornøyde med, er at det det er trangt om plassen på Politihøgskolen i Oslo. 

- Studentantallet er tredoblet på få år. Politihøgskolen i Oslo er opprinnelig dimensjonert for langt færre studenter. Bare for få år siden hadde vi 240 studenter per trinn, mens vi nå har 720 studenter per trinn. De operative emnene har spesielt dårlige rammeforhold. Operative disipliner gjennomføres i leir, sier seniorrådgiver ved Politihøgskolen, Anette Sund.

Utdanningen har de siste årene blitt mye mer populær. Tall fra Statistisk sentralbyrå vider at antall registrerte studenter ved Politihøgskolen økte fra 764 i 2004 til 2223 i 2011. Dette tilsvarer en økning på 191 prosent. Disse tallene gjelder for alle avdelingene: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.