Hvorfor valgte du å ta grunnskolelærer-utdanning?

Jeg valgte å studere til å bli lærer, ettersom jeg alltid har hatt en visjon om å gjøre en forskjell for andre. Jeg er en sosial person og liker å være med barn.

Med utgangspunkt i dette, falt valget mitt på lærerutdanning. I denne jobben, har jeg mulighet til å være aktiv, og jeg gleder meg til å starte i en jobb der ingen dager er like.

 

Mitt studie:

Navn: Nina Brekke

Alder: 22 år

Studie: Grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn

Studiested: Høgskulen i Sogn og Fjordane (nå Høgskulen på Vestlandet - Campus Sogndal), i Sogndal

 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen?

På lærerstudiet, lærer vi mye om de fagene vi skal undervise i, samtidig som vi har et eget fag om pedagogikk.

I pedagogikk, lærer vi om alt utenom det faglige. Dette kan være hvordan vi mennesker tar inn ny kunnskap, ulike måter å undervise på, og vi lærer mye om hvor ulike vi mennesker er, samt hvordan vi best mulig kan legge til rette for tilpasset opplæring.

Undervisningen er obligatorisk og dette gjør at vi lærer mye. Studentene møter opp til forelesning, diskuterer og blir kjent med ny kunnskap sammen.

 

 

Hva er det beste med å ta lærerutdanningen?

Det beste med å studere lærer er praksisperiodene! Endelig får vi prøvd ut alt det vi har lært på skolebenken.

I løpet av praksisperioden, blir lærerstudiet mer levende, fordi jeg får utviklet meg som klasseleder. Og for hver praksisperiode, gleder jeg meg mer og mer til å begynne å jobbe.

I tillegg, blir undervisningen på skolen kjekkere, etterhvert som vi i klassen får mer erfaring.

Det er til sammen 100 dager med praksis, og ti av disse dagene skal vi studentene ta over en hel skole. Da blir lærerne sendt på kurs til utlandet og vi får utfordret oss.


 

Hva er det mest utfordrende?

Ved å bli en lærer, må man bare godta at det ikke alltid finnes et fasitsvar.

Jeg synes det er veldig interessant å lese om hvordan man best mulig kan lede en klasse, og hvordan en kan legge opp til best mulig læring.

Men, en lærer kan aldri bli utlært. Alle klasser er forskjellige og det vil alltid være elever som utfordrer deg.

Den beste måten å lære på er ved å være tilstede i klasserommet.

 

 

Kan du fortelle litt om skolen og studentmiljøet?

Skolen er en viktig møteplass for oss og mye av det sosiale skjer på skolen.

I tillegg, er det mange aktiviteter som skjer utenom.

Jeg blir veldig fort engasjert, og har det siste året vært med på å styre «Studentspretten», som er organisasjonen som styrer alle idrettene for studentene.

Utenom det, danser jeg sving, spiller fotball og prøver ut litt forskjellige idretter innimellom.

 

Hva er drømmejobben din?

Jeg ønsker å jobbe som lærer, og håper jeg får mulighet til å bruke mine styrker til å være med å bygge opp, utvikle og støtte elevene, slik at de får fram det beste de har i seg!

 

Har du noen tips til andre som ønsker å ta grunnskolelærerutdanning?

En lærer må like å være sammen med andre, like utfordringer og bare finne seg i at alle dager er forskjellige.

Men det gjør det også desto mer inspirerende og motiverende!