(StudentTorget.no):

 

I følge Lånekassen, kan studenter som startet på grunnskolelærer- eller lektorutdanning fra høsten 2017 få slettet deler av studielånet etter at de er ferdige med å studere. Kravet for å få gjeld slettet er at du må ha fullført utdanningen på normert tid og ha jobbet som lærer i minst tre av seks år etter endt utdanning (Lånekassen 2019).

 

Så mye gjeld kan du få slettet for de ulike utdanningene:

Grunnskolelærerutdanning 1-7
106.000 kr

 

Grunnskolelærerutdanning 5-10 
51.000 kr

 

Lektorutdanning 8-13 trinn
51.000 kr

 

Lærer i Nord Norge
55.000 kr (hvis du er utdannet lærer og jobber som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark)

 

(Kilde: Lånekassen 2019)

 

LES MER OM LÆRERUTDANNINGENE: Lærerfag og undervisning

 

Kan kombineres

Du kan søke om sletting av gjeld etter opptjeningstiden er ferdig, dvs. når du er ferdig utdannet og har jobbet som lærer i tre år. Søknaden må sendes inn senest 6 måneder etter at de tre årene har passert.

 

Ordningene kan kombineres, så hvis du f.eks. er lærer i grunnskolen i Finnmark kan du få 161.000 kr av gjelden din slettet.

 

Lærere med spesialisering i realfag, fremmedspråk og samisk kan også søke om sletting av gjeld (Lånekassen 2019).


 

LES OGSÅ: Færre vil bli sykepleiere, mange vil bli lærere

 

Behov for lærere i fremtiden

Det kan bli et stort behov for lærere i fremtiden. Statistisk sentralbyrå anslår at Norge kan mangle opp til 4.700 grunnskolelærere i 2040 (SSB). Flere burde derfor velge lærerutdanning. Ordninger som sletting av gjeld skal være med på å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv.

 

Flere velger i dag lærerutdanning og i 2018 økte antallet førstevalgssøkere til lærerutdanningen med 15 %. I år økte antallet førstevalgssøkere med 1 %, eller 135 søkere. Det totale antallet førstevalgssøkere til lærerutdanningene var 14.122 søkere i april 2019. Om denne trenden skyldes ordninger som sletting av deler av studiegjelden, er vanskelig å anslå.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet