I følge Lånekassen, kan studenter som startet på grunnskolelærer- eller lektorutdanning fra høsten 2017, få slettet deler av studielånet etter at de er ferdige med å studere.

Kravet for å få gjeld slettet er at du må ha fullført utdanningen på normert tid og ha jobbet som lærer i minst tre av seks år etter endt utdanning (Lånekassen 2019).

 

Så mye gjeld kan du få slettet for de ulike utdanningene:

Grunnskolelærerutdanning 1-7:
106.000 kr

Grunnskolelærerutdanning 5-10:
51.000 kr

Lektorutdanning 8-13 trinn:
51.000 kr

Lærer i Nord Norge:
55.000 kr (hvis du er utdannet lærer, og jobber som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark) 

  

Kan kombineres

Du kan søke om sletting av gjeld etter opptjeningstiden er ferdig, dvs. når du er ferdig utdannet og har jobbet som lærer i tre år.

Søknaden sendes inn senest 6 måneder etter at de tre årene har passert.

Ordningene kan kombineres, så hvis du f.eks. er lærer i grunnskolen i Finnmark, kan du få 161.000 kr av gjelden din slettet.

Lærere med spesialisering i realfag, fremmedspråk og samisk kan også søke om sletting av gjeld.

  

Behov for lærere i fremtiden

Det kan bli et stort behov for lærere i fremtiden.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår at Norge kan mangle opp til 4.700 grunnskolelærere i 2040. Flere burde derfor velge lærerutdanning.

Ordninger, som sletting av gjeld, skal være med på å gjøre lærerutdanningen mer attraktiv.

Flere velger i dag lærerutdanning, og i 2018, økte antallet førstevalgssøkere til lærerutdanningen med 15 %. I år, økte antallet førstevalgssøkere med 1 %, eller 135 søkere.

Det totale antallet førstevalgssøkere til lærerutdanningene var 14.122 søkere i april 2019.

Om denne trenden skyldes ordninger som sletter deler av studiegjelden, er vanskelig å anslå.