De kommende lærerne vil helst jobbe som ungdomsskolelærere. Både barneskolen og barnehagene sliter med å få nok studenter.

Denne høsten tar den nye grunnskolelærerutdanningen i mot sine første studenter.

Fra i år, velger studentene om de vil kvalifisere seg for undervisning på 1-7. trinn, eller 5-10. trinn. Dette erstatter den gamle allmennlærerutdanningen som kvalifiserte for undervisning på alle trinn i grunnskolen.

Aftenposten skriver at tall fra Samordna opptak viser at nær halvparten av lærestedene sliter med å få fylt opp plassene for småskoletrinnet etter det nye lærerutdanningsordningen trådde i kraft.

Bare 1294 personer takket ja til de 1659 studieplassene for 1-7.-utdanningen, noe som gir et lavere opptakstall enn antallet planlagte studieplasser. Det vil si at kapasiteten er større enn rekrutteringsgrunnlaget.

Dette gjaldt for øvrig ikke for kommende ungdomsskolelærere, som heller opplevde "overbooking" av studieplasser.

I år oppfylte ca. 60 prosent av søkerne til den nye grunnskolelærerutdanningen opptakskravene, mens resten av søkerne da ikke hadde karaktereren tre i norsk og matematikk. Det førte til større "svinn", når studietilbudene ble sendt ut.

Fortsatt ligger det ledige plasser på restetorget til Samordnet opptak, spesielt på lærestedene i distriktet, skriver avisen.

 

Den nye lærerutdanningen:

✔ Den gamle allmennlærerutdanningen er delt i to.

✔Studentene kan velge en utdanning som er spesialisert for 1-7. trinn eller én som er for 5-10. trinn i grunnskolen.

✔ Målet er å øke rekrutteringen til læreryrket.

✔ Utdanningen for de yngste har flere obligatoriske fag, mens utdanningen for de eldste har større faglig fordypning.

 

Kilde: Aftenposten

 

Trenger pedagoger

Også førskolelærerutdanningene trenger flere søkere. Fra 2009 til 2010, er nedgangen i antall søkere på hele 15 prosent.

Dette til tross for at barnehagene fortsatt mangler pedagogisk utdannet personale.

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå, måtte hele 3740 pedagogiske ledere få dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning i fjor.

I år, er det lagt opp til flere studieplasser og det er også flere som får tilbud om å ta fatt på førskolelærerutdanning. Dette er allikevel ikke nok.

 

Viktig skolestart

Det er betydelig færre elever på utdanningen for 1-7. trinn enn på utdanningen for de øverste trinnene. Det er for tidlig å si noe om årsaken. Men det er sterkt beklagelig, hvis trenden opprettholdes, forteller dekan Egil Solli ved Høgskolen i Nord-Trøndelag til Aftenposten.

Vi trenger gode og motiverte lærere som kan ivareta ungene i den utrolig viktige skolestarten, sier Solli.

Også leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, skulle gjerne ha sett flere på utdanningen for dem skal ta seg av de aller yngste.

Når vi ser på søkningen til lærerutdanningen for 1-7. trinn og til førskolelærerutdanningen, så viser det at det er et klart behov for å heve og synliggjøre statusen til lærerne som jobber med de yngste barna, sier Bjerkestrand.

Bjerkestrand mener det er vanskelig å si hvorfor det er mer populært å jobbe med de eldste barna.

Vi kan spekulere i at den utdanningen gir flere valgmuligheter, og at det fremstår som faglig mer utfordrende å jobbe med de eldste. Det kan være at noen misforstår og tror at man trenger mindre kompetanse for å jobbe med de yngste. Men slik er det ikke, sier Bjerkestrand.