Hvorfor valgte du å studere til å bli allmennlærer?

Etter videregående, hadde jeg hadde ett års vikariat som lærer og assistent, noe jeg synes var veldig inspirerende.

Jeg begynte imidlertid på økonomistudiet først, men etter å ha fullført det første året, fant jeg ut at jeg ikke ville sitte ved en kontorpult resten av livet.

Jeg savnet å arbeide med barn og unge, og ønsket meg en hverdag som varierer fra dag til dag.

 

MITT STUDIE:

Navn: Jesper Vedde Gulbrandsen

Alder: 24

Studie: Allmennlærerutdanning (nå grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10)

Studiested: Høgskulen i Volda

 

Fortell litt om studiet og undervisningen

Allmennlærerutdanningen i Volda har nylig blitt delt i to: grunnskolelærerutdanning 1-7 og grunnskolelærerutdanning 5-10.

Dette har ført til at studiet i større grad er tilrettelagt for aldersgruppen man velger å undervise for. Slik blir undervisningen mer spennende, fordi man vet at det foreleseren snakker om er relevant, og at man vil få større faglig tyngde.

I løpet av det fireårige utdanningsløpet, har man en praksisperiode på totalt hundre dager, der man får oppleve hva læreryrket går ut på. Denne perioden synes studentene er den kjekkeste og mest lærerike.

 

Hva er det beste med allmennlærerutdanningen?

Det beste med å studere til å bli allmennlærer er den kjekke praksisen, og at man i stor grad får velge hvilke fag man ønsker å spesialisere seg i.


 

Hva er mest utfordrende med allmennlærerutdanningen?

Det mest utfordrende er også praksisen, man blir satt på en skikkelig prøve og får virkelig kjenne på kroppen hvordan det er å håndtere en klasse med 25 barn eller ungdommer.

 

Fortell litt om skolen og studentmiljøet

Volda er kjent for sitt fantastiske studentmiljø.

De fleste i kommunen er tilflyttere, og dermed åpne for å bli kjent med andre og få nye venner. Dette bidrar til et veldig godt studentmiljø, med utallige studentorganisasjoner man kan melde seg inn i.

Mange omtaler Volda som en stor folkehøyskole med 3500 studenter.

Den største samlingsplassen i Volda er Studenthuset Rokken, der samles studentene på diskotek, konserter, temafester, turneringer og annet. Årlig arrangeres også flere festivaler som Veka, X2, den norske dokumentarfilmfestivalen og animasjonsfestivalen.

 

Hva er drømmejobben?

Drømmejobben tror jeg må være å bli en godt likt lærer som elevene respekterer og ser opp til.

Da tror jeg arbeidsdagen som lærer vil være fantastisk, og gi mye latter og glede i arbeidshverdagen. Det vil nok bidra til at travle, hektiske og frustrerende perioder ikke blir så tunge.


 

Har du noen tips til de som ønsker å bli allmennlærer?

Dersom man har sjansen, er det lurt å prøve å jobbe som lærervikar eller assistent en periode, for å oppleve hvordan det er å være lærer. Slik vil man få et helt annet inntrykk av å jobbe i skolen enn det man husker fra man selv satt på skolebenken.

Under studiene, er det viktig å være sosial og ikke bare sitte på lesesalen og studere.

For å lære, trenger man avkoblinger, og det er lurt å finne på ting med gode klassekamerater eller nye studievenner.

Meld deg inn i ulike studentforeninger, og studietiden vil kanskje bli den beste tiden i livet ditt.