Hvorfor valgte du å studere til førskolelærer?

Jeg synes at dette virket som et spennende studie.

 

Mitt Studie: Førskolelærerutdanning

Navn: Vibeke Sletten

Alder: 24

Studie: Førskolelærerutdanning

Studiested: NLA Høgskolen, i Bergen

 

Jeg jobbet i barnehage i to år, før jeg begynte på NLA, og har i tillegg jobbet med barn og ungdom i andre situasjonen. Jeg liker å jobbe med barn, og ville derfor få meg en utdanning der jeg kan jobbe med barn senere.

Etter å ha gått der en stund, har jeg funnet ut at jeg har virkelig har valgt riktig studie. Dette er noe jeg trives med, og jeg gleder meg til jeg er ferdig med utdanningen og kan begynne å jobbe med barn igjen.

Når man har utdanningen, har jo man bedre faglig kompetanse i forhold til å vite hva som er best for barna.

 

Fortell litt om studiet og undervisningen

Førskolelærerstudiet går over 3 år, og er delt inn i 6 temablokker. I hver temablokk, er det ulike fag. Det er veldig greit, for da får man gjort seg ferdig med noen fag, før man begynner på nye fag.

Vi jobber mye i basisgrupper, noe som er veldig interessant, fordi at man får erfaring med å jobbe med ulike mennesker. Man lærer hvordan man må tilpasse seg, for å kunne fungere å jobbe sammen med andre. Dette er veldig lærerikt, fordi at man skal jo jobbe i en personalgruppe når man begynner å jobbe senere.

Ellers så har vi seminarer og forelesninger. Dette er også veldig lærerikt.


 

Hva er det beste med utdanningen?

Alt man lærer.

Førskolelærerutdanning er et veldig lærerikt og spennende studie. Man får lære mer om det man brenner for. Det å være med å lage en god start i livet for barna er spennende og veldig givende.

I temablokk 4, får man også mulighet til å reise utenlands og ha praksis der. I februar, reiser jeg til Kenya sammen med to andre jenter. Da skal vi ha praksis i en barnehage, og få se hvordan de gjør ting.

Dette gleder jeg meg veldig til. Det blir spennende å se hvor forskjellige måter barnehagene er bygd opp på her og i Afrika.

 

Hva er mest utfordrende med utdanningen?

Det er mye man skal kunne, og mye pensum man skal sette seg inn i. Men det er spennende pensum, så det er interessant å lese.

 

Fortell litt om skolen og studentmiljøet

NLA er en veldig bra skole, fordi at man blir tatt vare på. Man kan komme til lærerne om det er noe man lurer på eller trenger hjelp til.

Det er også et veldig godt miljø mellom elevene.

Jeg anbefaler å studere på NLA. Her er det et trygt og godt miljø.

Jeg har også fått mange nye gode venner gjennom skolen.

 

Hva er drømmejobben?

Jeg ønsker å starte en egen barnehage en dag.

Men aller først, ønsker jeg å jobbe i en barnehage som førskolelærer for å få litt erfaring.

Det kunne også vært spennende å hatt en styrerstilling, der man kunne jobbet noen dager i uken på avdelingene med barna og.


 

Har du noen tips til de som ønsker å bli førskolelærer?

Jobb minst et år i barnehage før du begynner med utdanning, da blir studiet mer interessant fordi at du kan knytte det opp til praksis og dine egne erfaringer.

Ellers så anbefaler jeg alle å ta førskolelærerutdanningen om du liker å jobbe med barn.