Selv om vi nordmenn gruser svenskene i skisporet, får søta bror sin revansje når det kommer til engelskkunnskaper. Det viser den årlige undersøkelsen utført av EF English Proficiency Index (EF EPI).

Mens engelsk er et av verdens mest talte språk, er det også unikt i den forstand at en stor del av de engelsktalende ikke har språket som morsmål. Av de drøyt 1,5 milliarder menneskene som snakker engelsk her i verden, har bare 400 millioner det som sitt morsmål.

Undersøkelsen for 2017 viser at hele 9 av de 10 øverste landene på listen er europeiske nasjoner. Den østasiatiske finansmetropolen og tidligere britiske kolonien Singapore, er det eneste landet utenfor Europa man finner igjen blant toppnasjonene, med en respektabel sjetteplassering. 

Norge, som i 2011 kunne smykke seg med førsteplassen blant alle land i verden, befinner seg i år, som i foregående år, blant de 10 landene med høyest dyktighet i engelsk.

I år kan vi nordmenn notere oss for en fjerdeplassering, rett utenfor pallplass. Men det spørs om kåringen svir mer enn den smaker, når det viser seg at Norge må se seg slått av både Sverige og Danmark, som på finurlig vis har sneket seg inn på de påfølgende plassene.

Øverst av alle troner imidlertid Nederland, med en totalskår på 73 poeng, fem flere enn Norge kan vise til.

Foruten Singapore, utmerker Malaysia og Filippinene i Asia seg med relativt høye evner i engelsk.

Blant de søramerikanske landene, kommer Argentina seirende ut, med en total poengfangst på 58.

Rapporten viser forøvrig at gode engelskkunnskaper henger sammen med inntektsnivået i landet, graden av økonomisk innovasjon og livskvalitet blant innbyggerne.

I nesten alle landene som deltok i undersøkelsen, hadde kvinner bedre engelskkunnskaper enn menn.

Er du en kløpper i engelsk? Da kan du jo ta språktesten til EF EPI og bidra til at vi slår naboene i neste års kåring!