Mange nordmenn er vant med skryt for gode engelskkunnskaper, det kan gi litt for god selvtillit på området.

Det mener daglig leder i Amesto Translation, Arne Austrheim. Sammen med oversetter Jenny Gillott opplever han at mange nordmenn ikke er spesielt gode til formulere seg korrekt på engelsk.

– Ferdighetsnivået til språkutdannede nordmenn er blitt skremmende lavt de siste ti årene, sier Austrheim til Dagsavisen.

I følge han er det største problemet all rosen nordmenn får i utlandet, noe som fører til at de overvurderer sine egne engelskkunnskaper.

– Vi blir litt forledet når vi får høre at vi er gode i engelsk. Det er jo typisk norsk å være god. Men nivået på enkelte frilansere vi har brukt, skremmer meg.

 

Undervisning er nødvendig

Jenny Gillott holdt nylig et foredrag om nordmenns dårlige engelskkunnskaper, et høyst nødvendig tiltak i følge henne selv.

Oversetteren sier til Dagsavisen at nordmenn ikke innser behovet for undervisning og at de tror selv de har kompetanse til å påpeke feil i andres språk.

– For eksempel ord og uttrykk som man ikke tror kan brukes på engelsk. «It‘s no use crying over spilled milk», får jeg høre er feil. Eller «it‘s in full swing». Det høres fornorsket ut, men engelsk og norsk er som søskenbarn – de har veldig mye til felles, sier Austrheim.


Både Gillott og Austrheim legger vekt på viktigheten av et godt språk og viser til at mange norske bedrifter beviselig har tapt kontrakter med utenlandske partnere på grunn av manglende engelskkunnskaper.

– Det er livsviktig for firmaer å operere med korrekt engelsk. Man henger seg opp i dårlig språk, og firmaet framstår som uprofesjonelt, avslutter Austrheim.

Kilde: Dagsavisen