Hvorfor valgte du å studere eiendomsmegling?

Jeg valgte å studere eiendomsmegling av flere grunner.

 

Mitt studie:

Navn: Silje Knutsen

Alder: 23 år

Studie: Bachelor i eiendomsmegling

Studiested: Høgskulen i Sogn og Fjordane (nå Høgskulen på Vestlandet - Campus Sogndal), i Sogndal

 

Eiendomsmeglingsyrket er svært varierende, alle dager er ulike, og man kan selv styre hverdagen. Som eiendomsmegler, kommer man i kontakt med forskjellige type mennesker, og skaper store nettverk som man senere kan bygge sin karriere på.

Og utdanningen på HiSF gir meg en god grunnmur for å starte som eiendomsmegler.

 

 

Kan du fortelle litt om studiet og undervisningen?

Bachelor i eiendomsmegling gir en god innføring i økonomiske og administrative fag.

Som eiendomsmegler, må man ha god kunnskap til aktuelle lover og regler, så derfor har vi grunnleggende jus. I tillegg, får vi et godt innblikk i praktisk eiendomsmegling.

Undervisningen er i hovedsak basert på forelesninger og oppgaveseminarer. Vi er en liten klasse, dermed er det enkelt å ta opp diskusjoner i fellesskap. Vi har engasjerte og dyktige forelesere, og «dørstokken» til lærerrommet er lav.

 

Hva er det beste med å studere eiendomsmegling?

Det beste med å studere eiendomsmegling, er at det er et varierende og spennende studium.

Etter en treårig bachelor, får du en konkret yrkestittel. Når man kommer ut i arbeid, er man sin egen sjef og man kan strukturere dagen slik man selv ønsker.


 

Hva er det mest utfordrende?

Det mest utfordrende med studiet er at du må sette deg inn i ulike fagfelt, i og med at bacheloren bygger på økonomiske, juridiske og administrative fag.

Eiendomsmeglerstudiet krever at du er disiplinert og strukturert som student.

 

Kan du fortelle litt om skolen og studentmiljøet?

For å starte med skolen: Fasilitetene på skolen er utrolig bra. Nytt bygg, bra kantine med variert mat, masse datamaskiner og kort vei til treningssenter.

Det er tett kontakt mellom foreleserne og studentene, og dette er noe studentene setter pris på. Lærerne kan gjerne navnet ditt, og dørene er alltid åpen, dersom du lurer på noe.

Høgskulen i Sogn og Fjordane er kjent for sitt fantastiske studentmiljø. Her føler man seg inkludert og velkommen fra første dag!

 

 

Hva er drømmejobben din?

Drømmejobben min er selvsagt å bli en dyktig eiendomsmegler.

 

Har du noen tips til andre som ønsker å studere eiendomsmegling?

Vær engasjert, nysgjerrig og ikke minst strukturert.

Jobb jevnt gjennom semesteret, så vil man se resultater.