(StudentTorget.no):

Hele 51 % av norske arbeidstakere sier at de må bytte arbeidsgiver dersom de skal komme seg videre i karrieren. Det viser ferske tall fra den årlige arbeidslivsundersøkelsen Kelly Global Workforce Index®.
 
– De siste årene har vi opplevd en tydelig endring i adferden blant arbeidstakerne, hvor stadig flere verdsetter det å få jobbe for flere ulike selskaper og bransjer som et ledd i karriereutviklingen, sier Turid Momyr, administrerende direktør i Kelly Services Norge.
 
 

Grønt gress

 
Undersøkelsen, som omfatter 170 000 respondenter i 30 land, deriblant ca. 3 000 i Norge, ser blant annet på mobilitet og karriereutvikling i sammenheng med dreiningen mot et arbeidsmarked hvor arbeidstaker får stadig mer makt. 
 
Til tross for økende økonomiske uro, sier to av tre at de basert på kvalifikasjoner, tror de har et godt forhandlingsgrunnlag overfor en eventuelt ny arbeidsgiver. Spesielt ser vi dette innenfor bransjene olje/gass og transport/logistikk, hvor henholdsvis 66 % og 65 % av respondentene mener de stiller sterkt når de skal forhandle om en bedre stilling.
 
Undersøkelsen viser videre at ideen om en livslang karriere hos en og samme arbeidsgiver ikke lenger er relevant. Kun 28 % sier at de kunne tenke seg å bli værende hos samme arbeidsgiver hele karrieren.
 
– Arbeidsgivere står i dag overfor en stor utfordring fordi deres ansatte stadig er på utkikk etter det neste steget i karrieren – og da aller helst hos en annen organisasjon. Bedriftene må derfor i økende grad fokusere på hvordan de kan forbedre sine utviklings- og avansementsplaner, slik at ansatte vil tenke seg om en ekstra gang før de bytter jobb. Dette er spesielt viktig i det arbeidsmarkedet vi har i Norge i dag; med stor etterspørsel og nesten ingen arbeidsledighet. Bedriftene må gjøre seg selv til et attraktivt sted å jobbe, sier Turid Momyr.
 
 
Andre resultater fra undersøkelsen i Norge:
 
  • 3 av 4 mener at erfaring fra flere ulike arbeidsgivere er viktig for deres karriereutvikling.
  • Hele 65 % innrømmer at de søker aktivt etter en ny jobb selv om de er fornøyd der hvor de er i dag.
  • Kun 32 % tror de har mulighet for progresjon eller forfremmelse dersom de blir hos sin nåværende arbeidsgiver.
  • Nesten halvparten (46 %) av de spurte mener at deres arbeidsgiver ikke ser deres fulle potensial.

 

LES OGSÅ: Er du smart nok til å jobbe for Google?