(StudentTorget.no):

Hver fjerde nordmann opplyser at de er frustrerte over mangel på muligheter til å være kreativ på arbeidsplassen. 

Tre av fire ser på seg selv som kreative, og mener det er viktig å få brukt dette i jobbsammenheng. Likevel er det kun én av fire som får muligheten til det, i følge den nye Work Life-undersøkelsen fra Manpower.
 
- Arbeidsgivere risikerer å gå glipp av mange gode løsninger, hvis ikke medarbeiderne får utløp for kreativiteten, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. 
 
I ordskyen over vises svarene på det åpne spørsmålet «Hva betyr kreativitet for deg?», som ble stilt til mer enn 5500 nordmenn. Ordenes størrelse tilsvarer hvor vanlige de var i svarene. I diagrammet under vises andelen kreativt frustrerte i de respektive yrkesgruppene.

 

 

 
 

Oppfordring til ledere

 
Majoriteten av norske arbeidstakere mener at det i liten grad fokuseres på kreativitet på arbeidsplassen, og kun syv prosent synes at det i svært stor grad fokuseres på kreativitet på arbeidsplassen.
 
- I dagens kunnskapsintensive verden er kreativitet og innovasjonsevne ettertraktede egenskaper, og mange bedrifter har dette blant sine verdier. Likevel sier mange arbeidstakere at de ikke får muligheten til å vise kreativitet på arbeidsplassen. Her kan arbeidsgivere gå glipp av verdifull nytekning for bedriften, sier Brath.
 
Når respondentene fritt fikk angi tre ord som de spontant assosierer med begrepet kreativitet, så er oppfinnsom det ordet som flest nevner, fulgt av frihet, fantasi og nytenkende.
 
På spørsmål om hvilke type tiltak arbeidstakere mener kan bidra til økt kreativitet på arbeidsplassen, er det tilbakemeldinger i form av anerkjennelse og ros som skiller seg klart ut. Dette følges av muligheten til å kunne føre egne forslag videre og gode systemer for å kunne utnytte medarbeideres ideer. 
 
- I jobbsammenheng er løsningsorientering og nytekning viktig for å få fram nye og smartere måter å løse arbeidsoppgavene på. Funnene i undersøkelsen er dermed en oppfordring til alle ledere om å legge til rette for at de gode ideene skal komme opp og fram, sier Brath.
 

LES OGSÅ: Kan alle ha en kreativ jobb?

LES OGSÅ: Kreative yrkesgrupper er oftere psykisk syke