(StudentTorget.no):

For unge med høyere utdanning og lite arbeidserfaring, er det ofte en utfordring å lande den første jobben! Uten tidligere inntekt har du som arbeidssøker ikke rett på dagpenger, så hvilke alternativer lønner seg for deg? 
 
 

Studere videre?

For å motta dagpenger må du ha hatt inntekt på 1,5 gang folketrygdens grunnbeløp (G). Få nyutdannede heltidsstudenter har muligheten til å tjene så mye ved siden av studiene sine, og kvalifiserer derfor ikke til å motta dagpenger fra NAV. 
 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) ønsker å endre dette, og mener at 60 studiepoeng bør likestilles med en årsinntekt på 1,5 G. Leder i NSO, Marianne Andenæs, stiller seg kritisk til dagens ordning for å motta støtte fra NAV. 
 
– Dersom man vil at flere skal komme seg ut i arbeid raskere, må det komme på plass en ordning hvor studier kvalifiserer til stønad, så de nyutdannede arbeidsledige ikke faller utenfor velferdsstatens rekkevidde, uttaler Andenæs til StudentTorget.
 
Hun fortsetter med at hun ikke synes det er rart at folk velger å studere videre, dersom de ikke får jobb med en gang. Hun mener at dette er mer hensiktsmessig enn å stå som arbeidsledig nyutdannet, som ikke kvalifiserer til stønad. Men i møtet med dette valget havner du også i et dilemma. Videre utdanning kan nemlig koste deg dyrt.
 

LES OGSÅ: Nyutdannet og arbeidsledig = sosialstønad

 

Oljekrisen: ingen så for seg hvor ille

Det er ofte snakk om «mastersyken» i norske medier. Debatten omhandler hvorvidt ferdigutdannede masterkandidater er overkvalifiserte, ikke får brukt sin kompetanse i arbeidslivet, og ikke får jobber. Undersøkelser fra Nordisk institutt for studier, innovasjon og forskning (Nifu), viser at de fleste samfunnsvitere og humanister er overkvalifisert for den første jobben etter endt studie. Det kommer frem av rapporten at desto lavere utdanningskrav, desto mer vil kandidaten tape. Dersom du er i en stilling uten krav til høyere utdanning, kan du tape så mye som 24 prosent lønn.  
 
Ifølge rapporten er det samfunnsviterne som taper mest ved å starte i en stilling der kravet til utdanning er lavere enn kompetansen du innehar. Samfunnsviterne får i gjennomsnitt 12 prosent lavere lønn, mens ingeniører får fire prosent lavere lønn i stillinger der kandidaten er overkvalifisert. Men de siste årene har oljekrisen blitt en reell virkelighet, og hele syv prosent av alle norske studenter har vurdert å endre studieløp som følge av dette, meldte Universitas tidligere i år. Dette tilsvarer 20.000 studenter. 
 
– Oljebransjen er ikke attraktiv nå. Den er vanskelig å komme inn i, og dermed er det mange studenter her som velger andre retninger, forteller Eirik Olsen (21), som sammen med kompisen Vegard Paulsen (22) studerer geofag ved Universitetet i Oslo, til Universitas.  
 
Nils Martin Stølen, forsker i SSB uttalte tidligere i vår til dagbladet, at arbeidere, spesielt innenfor oljebransjen, fort kan bli tvunget til å finne seg nye fagområder. Ifølge tall fra Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) mener over halvparten av medlemmene at kompetansen deres også kan brukes til undervisning, annen industri, forskning eller teknisk tjenesteyting. Samtidig mener 35 prosent av medlemmene at det er vanskelig å få jobb utenfor oljebransjen.
 
Dette var noe Aleksander Andersson (25) fikk erfare da han var ferdig utdannet ingeniør våren 2014. Høsten 2014 begynte Aleksander å jobbe i barnehage, og er blant de 70 prosentene under 30 år som stiller seg positive til å ta jobber der de ikke får brukt utdannelsen og erfaringen sin, ifølge tall fra Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (Nito). Til tross for at Andersson helst vil jobbe som ingeniør, har han blant annet søkt jobb som lærer på videregående skoler. Men heller ikke her han hatt flaks til nå. 
 
Andersson mener at det er de som nylig har kommet ut på arbeidsmarkedet som er mest utsatt, til tross for at Knut Rostad, pressekontakt i daværende Statoil, uttalte til Dagens næringsliv (DN) at nyutdannede ikke var en spesielt utsatt gruppe. Fylkesdirektør i NAV, Anne Kverneland Bogsnes’ uttalelse i NRK, bekrefter derimot Anderssons opplevelse, og studentenes frykt. 
 
– Det er ikke lenger slik at bedriftene henter studentene rett fra skolebenken. Nyutdannede må være aktive, fleksible og villige til å flytte på seg, sier Bogsnes, men poengterer også at flere med høy utdanning og flere års erfaring er arbeidsledige. 
 

LES OGSÅ: Usikker på hva du skal gjøre etter studiene?

 

Hvordan få jobb som nyutdannet: arbeidsrettede tiltak

Dersom du sliter med å få deg jobb er det lett å miste motivasjonen. Overgangen fra studier er ikke alltid like lett, og flere har lite arbeidserfaring å vise til. Å være arbeidsledig kan ofte slite på selvtilliten, spesielt hvis du er usikker på hva du vil jobbe med, og du stadig får avslag på jobbsøknader. Men mist ikke motet, dette er noe mange opplever. Fokuser på det du kan gjøre noe med.
 
 
Vær strukturert:
 
Å søke jobb er tidskrevende, og du bør anse dette som en heltidsstilling. Lag en plan for hvilke stillinger du skal søke på og når. Bruk tid på å lage en god og oversiktlig CV. Få frem hvilke kunnskaper du har tilegnet deg igjennom utdanningen, og trekk frem personlig kvaliteter og kompetanse i søknaden din. 
 
 
Vær aktiv, bygg nettverk:
 
Følg opp søknadene dine på telefon og e-post. Disse samtalene er viktige. Vurder å ta kontakt med frivillige organisasjoner, engasjere deg politisk, eller prøv deg som praktikant. Dette kan gi deg masse erfaring som gjør deg mer attraktiv for arbeidsgiver, samtidig som du kan bygge nettverk. Få oversikt over ditt nettverk, mulige arbeidsplasser og rekrutteringsbyrå. Oppsøk karriereveiledning og få hjelp til alternative muligheter basert på din kompetanse. NAV har lagt ut en liste over jobbportaler, bemannings- og rekrutteringsbyråer og bransjeorganisasjoner. 
 
 
Tenk nytt:
 
Dersom det er få arbeidsmuligheter der du bor, vurder arbeidsmarkedet andre steder i landet. Kompetansen din kan være etterspurt i andre deler av landet, vær derfor åpen for flytting, og ikke vær kresen. Selv om en bedrift ikke søker etter nye kandidater, send en åpen søknad, og vis at du er aktiv jobbsøker. Bruk sosiale medier. Mange bedrifter legger ut stillingsannonser via sosiale medier, og flere jobbsøkere bruker sosiale medier til å skrive åpne søknader.
 

LES OGSÅ: Slik finner du den første jobben etter studiene

 

Lys i horisonten 

Det tar tid å få seg jobb, og det kan være ekstra vanskelig å få en jobb som matcher utdanningsnivået ditt. Men ifølge Nifu-rapporten vil de fleste kandidater befinne seg i relevant arbeid etter rundt tre år på arbeidsmarkedet. Rapporten viser også at det ikke er flere overutdannede kandidater på arbeidsmarkedet nå, enn det var for ti år siden. Legg derfor ikke for stor vekt på situasjonen din et halvt år etter eksamen!
 
(Kilder: Nav.no, Nifu.no, Aftenposten.no, Dagbladet.no, Dn.no, Nrk.no, Tu.no, Universitas.no, Nito.no)
 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger