(StudentTorget.no):

7 av 10 jobbstillinger utlyses kun internt, og nettverksbygging i studietiden har blitt viktigere enn noen gang. Er du en av dem som drar nytte av studiekameratene på veien mot drømmejobben?
 
Under studietiden treffer man mange forskjellige typer mennesker. Noen av dem blir gode sparringspartnere i gruppearbeid, mens andre er festlige å ta seg en dram eller fem med. Og noen få av dem liker man både å samarbeide og feste med – studievennene våre.
 
Kan man ende opp som venner for livet, eller er vennskap under studietiden kun en nødvendighet man ender opp med å utnytte?
 
 

Kan ikke erobre verden alene

 
Ekspertene gjentar til det kjedsommelige at nettverksbygging i studietiden kan være helt avgjørende for å få seg jobb som ferdigutdannet, og jo tidligere du bygger relasjonene, jo bedre synes det å være. Et råd basert på reelle erfaringer, tror Annike Nicolaisen (19). Hun fikk selv deltidsjobb gjennom bekjentskaper.
 

 


OPPTATT AV NETTVERKSBYGGING: Eiendomsmeglerstudenten Annike Nicolaisen har selv skaffet seg jobb gjennom bekjentskaper.

 

- Jeg er veldig opptatt av å bygge nettverk. Det er gøy å kjenne mange forskjellige typer mennesker, og det er gøy at folk kjenner meg. Og det får meg dit jeg vil: Gjennom å ha et stort nettverk har jeg fått meg jobb. Jeg tror folk undervurderer verdien av å ha et stort nettverk. Man må tenke at «ja, jeg vil mye. Men jeg alene kan ikke erobre verden». Samarbeid og partnerskap er nøkkelen til suksess.
 
Nicolaisen studerer eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI i Bergen, og er av den oppfatning at studietiden er den viktigste tiden man bygger nettverk på.
 
- I studietiden legger du grunnlaget for jobbmuligheter, fremtidige prosjekter og muligheter som forhåpentligvis vil dukke opp. De menneskene du studerer og omringer deg med er i samme båt som deg: De har ambisjoner om store ting, de er interessert i å realisere drømmene sine – akkurat som du er. Det er viktig å se mulighetene og fordelene med det, tror hun.
 
- En undersøkelse viser at tre av fire får jobben via nettverk, hva tenker du om det?
 
- Det overrasker meg ikke. Jeg pleier å oppfordre alle jeg snakker med om å knytte nettverk, men jeg legger også vekt på å knytte riktige nettverk med mennesker som er like ambisiøse som en selv. En kan ha mange venner, men har de ikke hodet på riktig plass og tuller bort muligheter i livet, blir de fort en dårlig innflytelse på deg. Vennene dine reflekterer deg som person, sier

 


FOREDRAGSHOLDER: Morten Hake holder kurs og konkurranser om sosial dynamikk og selvutvikling.

 

Nicolaisen.
 
 

Skap en vinn-vinn-situasjon

 
Heller ikke livsstilscoach og foredragsholder innen personlig utvikling, Morten Hake (23), er ikke overrasket over at vennskap gir jobb.
 
- Relasjoner er viktig, og i dag må de aller fleste «utdannes» på nytt når de kommer inn i arbeidsmiljøet for å tilpasse seg bedriftens systemer og metoder. Derfor er det mindre forskjell på kompetanse, og det går mer på personlige kvaliteter. Får man en anbefaling og henvisning fra en allerede dyktig ansatt, vil det veie mye tyngre enn et stykke papir som viser de samme kompetanser som «alle andre».
 
Hake arrangerer kurs og konferanser om sosial dynamikk og selvutvikling, og er selv en nettverksbygger av rang.
 
- Jeg er nok mer opptatt av det enn folk flest. Jeg har egne mål om hvem jeg ønsker å bli kjent med hengende på veggen på kontoret mitt. Vi lever i et supersosialt samfunn, og min jobbsuksess er i stor grad avhengig av de relasjonene jeg har har til andre mennesker.
 
Han tror at det i et sosialt nettverk alltid finnes muligheter for å skape vinn-vinn situasjoner hvor begge parter tjener på det, og som gründer mener han nettverk er viktig å ha ressurser til å kunne gjennomføre prosjekter uten å nødvendigvis måtte blakke seg for penger for hvert prosjekt.
 

- Jeg bruker nettverket mitt til å promotere, skape nye relasjoner og venner, finne samarbeidspartnere, bruke det til å lære, hjelpe folk, nå ut til folk med budskapet mitt og ikke minst være tilgjengelig, forteller Hake.

 

 OVERSKRIFT fAKTA 250-studentliv

 

Ta avgjørelsen om at du faktisk ønsker å ta tak i dine sosiale ferdigheter, og dermed nettverket ditt. Se et gratis 40 minutters foredrag om nettverksbygging her

Snakk med folk, tren om dine sosiale ferdigheter.

Vit hva du ønsker å oppnå. Hvilke mennesker er det viktig for deg å komme i kontakt med?

Kom i «Ja»-modus, og aktivt oppsøk så mange sosiale sirker du kan. Om du konstant er i situasjoner hvor du mingler med mennesker du ikke kjenner fra før, vil du automatisk bygge ett stort og solid nettverk.


Engasjer deg i noe!

Bli en person det er lett å komme i kontakt med: Se forbi typiske fordommer som samfunnet har i dag, og ha kontakt med og stille all likt, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan de velger å leve sitt liv.

LES OGSÅ: Marianne fyller 50 år og blir student til høsten

Utnytting av venner?

 
Vi lever i en sosial verden som støtter seg mer og mer på relasjoner, kontakter og nettverk. Enten du vil ha suksess med egen forretning, eller sikre deg de beste mulighetene etter studietiden, er hvem du kjenner, og hvor gode relasjoner du har, viktig.
 
- Dine medstudenter vil også være dine potensielle medarbeidere i fremtiden, og kan være den avgjørende faktoren for at du får en jobb eller en avtale i boks. I mine øyne kan man ikke oppnå noe, eller ha en virkelig innflytelse uten hjelp av andre. Man er nødt til å kommunisere med andre mennesker. Enten om vi ber om det eller ikke, så må man ha hjelp av andre på en eller annen måte, sier Hake.
 
Livsstilscoachen sammenligner det å bygge nettverk med brobygging. Man bygger muligheter til å skape noe, og hjelper hverandre oppover istedenfor å dra hverandre nedover.
 
- Jeg ser ikke på nettverksbygging som utnytting av venner. Jeg føler meg heller privilegert om jeg blir spurt om hjelp. God nettverksbygging handler om å hjelpe hverandre, og ikke om å utnytte vennskap. Tar man verdi fra mennesker ødelegger man sine vennskap, og da får det en negativ effekt i stedet. Nettverksbygging fungerer kun om man gir, og fortsetter å gi, mer verdi til andre, enn man mottar selv, sier han.
 
Det er eiendomsmeglerstudent Nicolaisen enig i, men tror det finnes nok av tilfeller der utnytting forekommer blant venner. Hun har ikke selv valgt venner på grunnlag av deres kunnskaper, men hun mener at det ikke trenger å være svart/hvitt – man er ikke nødvendigvis en dårlig venn selv om man drar nytte av et vennskap.
 
- Har man en god moral og holdning, er det ikke utnytting. Man må kunne skille business med privatliv. En skal ikke bruke mennesker som et middel, men som et mål i seg selv. Jeg mener at hvis en mulighet byr seg, så skal en ikke kaste den bort, men man skal heller ikke utnytte den på en dårlig måte. Så fort man begynner å direkte utnytte nettverket sitt på en «shady» måte, vil det slå negativt tilbake på deg før eller siden, sier hun.
 

- Jeg tror at gjennom å være en person som kjenner mange ulike typer mennesker, og som har de holdningene jeg har til forskjellige ting i livet, i seg selv vil gjøre at jeg kan oppnå målene mine. Er man en genuin person, vil man komme lengst, og har en et godt hode på skuldrene, vil man med hardt arbeid nå de målene en har satt for seg selv.

 Fakta om nettverk

 

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå, SCB, i Sverige, viser at kontakter er viktigst for å få ny jobb. Nesten 3 av 4 får arbeid gjennom kontakter, bekjente og venner.

Kontakter kan være alt fra en venn eller et familiemedlem som har anbefalt personen å søke på jobben, til at arbeidsgiveren har gitt lyd fra seg etter at jobbsøkeren kontaktet arbeidsgiveren.

En undersøkelse gjennomført blant tidligere universitetsstudenter i Storbritannia av studentboligorganisasjonen Unite, viser at 6 av 10 mener nettverket de skaffet seg under studietiden er minst like viktig som selve graden.


De som har studert har femten nære venner etter endt studietid, mens de som velger ikke å ta høyere utdanning bare har ti nære venner.

Hele 20 prosent er enten gift eller i et langvarig forhold med en de møtte mens de studerte.

Kilde: SCB

 

Kilder: Norsk Næringsutvalg, CBS, NHH, BI.
Tidsskriftet Magma:
http://www.magma.no/cbs-norges-nyeste-utdanningsinstitusjon
Rangering fra Financial Times: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2011