Forskning gjort ved universitetene Yale og Duke viser at positiv holdning kan være et avgjørende trekk for å skaffe drømmejobben. Dette gjør du for å la den skinne.

- Optimister kjennetegnes av at de ser muligheter, ikke hindringer. De tror ofte ting vil løse seg, og har en positiv holdning til jobbmulighetene de står ovenfor. Ukuelige optimister går på med krum hals etter nederlag og avslag. Dermed kan det være slik at optimister fortere kommer seg i jobb, sier Kjetil Pedersen, regionleder i Manpower Sør.

 

 

Vær positiv – bli forfremmet!

 

 

Ikke bare tar det kortere tid å få jobb ved å vise en positiv holdning, men det kan også være lettere å bli forfremmet i jobben du allerede har. Funn i universitetenes undersøkelse viser at optimister også har større sannsynlighet for å bli forfremmet, mye fordi de har troen på seg selv – og på at de vil lykkes.

- Positive medarbeidere ser muligheter. Det er en viktig egenskap i jobbsammenheng. De yter det lille ekstra og bidrar med konstruktive og positive tiltak, enten det dreier seg om faglige utfordringer eller bidrag til arbeidsmiljøet. Faglig kompetanse og egnethet i jobben betyr selvsagt mye, men det er utrolig viktig med den riktige innstillingen, sier Kjetil Pedersen og legger til.

- Positive og optimistiske medarbeidere ”smører” arbeidsmiljøet, og blir absolutt lagt merke til. Hvorvidt dette er et kriterium i seg selv for å bli forfremmet er jeg usikker på, men det teller i alle fall godt med i slike vurderinger, mener jobbeksperten.


LES OGSÅ: HUMOR SKAPER ARBEIDSLYST


Bruk optimisme i søknad og på intervju

 

I et intervju, eller i en søknad, er det også viktig å vise engasjement og at en positiv innstilling. Har du troen på deg selv og at du skal få jobben, er det også større sjanse for at du får den.

- Hvis man ikke er optimist av natur er det vanskelig å utstråle dette i et jobbintervju eller i en søknad. Uansett er det viktig å være bevisst på å virke positiv, vise at man har satt seg godt inn i bedriften og rose tiltak bedriften har gjort. I tillegg bør man også fortelle om oppgaver man liker og setter pris på, og ikke fokusere på det man ikke liker eller hendelser som har vært negative, sier Kjetil Pedersen.

 

LES OGSÅ: 7 AV 10 JOBBER BLIR IKKE UTLYST


Optimister løfter arbeidsmiljøet


Generelt sett går alt som regel mye bedre om man har en positiv innstilling. Tenker man at dette vil gå bra, er sannsynligheten større for at det gjør det også. Ikke tenk på negative ting, men fokuser på det positive ved deg selv og alt du kan.

 

Er du først blitt ansatt bør du også fortsette å fokusere på å være positiv, og vise at du er villig til å gjøre en ekstra innsats. Sørg for å bidra positivt i alle mulige sammenhenger og ha en positiv innstilling til både kollegaer og selve arbeidsmiljøet. 

-  Alt går mye bedre om man har en positiv innstilling. Ikke tenk hindringer, men heller muligheter og at dette blir spennende, her kan jeg lære og bidra. Begynner man i en ny jobb og får et negativt førsteinntrykk bør man gjøre alt for å avkrefte dette. Er arbeidsoppgavene kjedelige, gjør det du kan - og gjerne litt til. Da kan det være at du får nye og spennende oppgaver etter hvert, tipser eksperten.


LES OGSÅ: FØRSTE DAG PÅ JOBBEN - TENK PÅ DETTE!


 

 


Blir ønsket tilbake

 

Får du jobben er det ikke alltid verdens enkleste sak å komme inn i jobbmiljøet med en gang. Sørg for å vise en positiv holdning til kollegaene dine, og prøv heller å gjøre noe med miljøet istedenfor å klage på det.

- Er kollegaene kjedelige? Gjør noe selv! Bidra positivt. Er lokalene triste? Kom med forslag til hvordan få det til å bli hyggeligere. Er det labert arbeidsmiljø? Sett i gang med noe selv. Kom med forslag om felles aktiviteter. Dette er kanskje ikke det enkleste når man er i en ny jobb, men den optimistiske medarbeideren vil greie å snu mange negative oppfatninger til det positive.

Har du en jobb for en kort periode er det større sannsynlighet for at arbeidsgiveren vil ha deg tilbake om du viser engasjement og arbeidslyst. Skaper du i tillegg et bedre miljø på arbeidsplassen ved å være positiv, kan mye være gjort.

- Vi får ofte tilbakemeldinger fra våre kunder der vi leier ut medarbeidere. Det er fort at kunden ønsker den samme medarbeideren tilbake hvis medarbeideren har vært fleksibel, positivt innstilt og ikke minst tilbudt seg å gjøre mer enn forventet. Ikke så sjeldent skjer det at medarbeideren får tilbud om fast stilling også, avslutter Kjetil Pedersen.