For å lykkes med karrieremålene sine er det viktig å kartlegge sine forutsetninger og legge en plan på hva som må til for å øke sjansene for suksess i arbeidslivet.

– Alle kan ikke bli en konsernsjef eller en profesjonell fotballspiller, men det er viktig å være bevisst på hva slags person du er og utnytte dine fortrinn, sier karriereekspert Mette Manus til Dine Penger.

Et viktig steg på veien til suksess i arbeidslivet er å øke selvinnsikten, det å vite hva man vil og hva man kan. Man må kjenne seg selv og hvilke ressurser man har, forklarer Manus.

 

Å lykkes i arbeidslivet

– Å gjøre karriere, handler i mine øyne ikke om å bli konsernsjef. Det handler om å komme på rett hylle.

– Dersom du er fornøyd med det du gjør og kommer deg til et sted der du får brukt deg selv, så kommer karrieren av seg selv, hevder Mette Manus, som er grunnlegger og karrierecoach i Manus Motivasjon.

Dersom man har en leder i magen, anbefaler hun å vise den frem så tidlig som mulig.

 

– Det er lurt å engasjere seg i studentaktiviteter. Da viser du initiativ, ansvar og engasjement. Jeg tror det er bedre å være engasjert og heller å gå ned et par karakterer, enn kun ha toppkarakterer, sier hun til Dine Penger.

Hun forklarer at noe av det viktigste med en utdannelse er at man synliggjør at man har en evne til å lære, men også fordi det gir den selvtilliten som trengs for å komme oppover i karrieren. Men i følge Manus det er egentlig i arbeidslivet man lærer.


 

Er du en ledertype?

– Det hjelper lite å ha gode evner om man ikke vil noe sted, og samtidig så holder det ikke å ha store mål om ambisjonene langt overgår evner og ferdigheter, sier Helene Tronstad Moe, som er førsteamanuensis ved Markedshøyskolen og fagsjef i Adecco Search & Select.

Til Dine Penger nevner Tronstad Moe tre egenskaper man bør ha for å bli en leder:

Emosjonelt stabil og robust. Dette gjør at det blir enklere å takle stress og håndtere ubehagelige eller uoversiktlige situasjoner.

Medmenneskelig og/eller samarbeidsorientert. Ledere som har tillit til sine medarbeidere og gir de selvbestemmelse oppnår gjerne at de ansatte er mer engasjerte i jobben og legger inn en ekstra arbeidsinnsats når det trengs.

Dette står i kontrast til ledere som først og fremst satser på en lederstil preget av kontroll og rigid detaljstyring.

Preferanse for orden og struktur. Dette betyr i praksis at lederen gjør det hun eller han har sagt at de skal gjøre. At planer blir gjennomført i praksis og fulgt opp og at arbeidsoppgaver blir utført til tross for at lederen synes de er "kjedelige".

Hun forteller at det også kan lønne seg å stå på litt ekstra om man ønsker å bli forfremmet i arbeidslivet.

– Det er vanskelig å bli best på alt, så prioriter hva som er viktigst for deg av å jobbe litt overtid for å fullføre en arbeidsoppgave, få merke i Birken, lage de mest imponerende cupcakes til skoleavslutningen eller lekselesing med barna.

– Som kvinne bør man nok også se etter en likestilt partner, sier Tronstad Moe.