Vi nærmer oss slutten av vårsemesteret, og for mange studenter betyr dette at de er i gang med arbeidet med masteroppgaven.

Mange jobber nå med prosjektskissen til oppgaven, og skal bestemme seg for hva de skal skrive om.

Noen har allerede en klar idé for hva oppgaven skal handle om, andre er fortsatt usikre på hva de i det hele tatt vil skrive om.

Er du en av studentene som er usikre på hva du skal skrive masteroppgave om, kan et masterprosjekt i samarbeid med en bedrift, organisasjon eller et forskningsinstitutt, være noe for deg.

 

Hvor finner jeg prosjektene?

Utlyste prosjektstillinger finner du på nettsidene til universitetet eller høyskolen du studerer ved, i ulike jobbersøkerportaler, eller på nettsiden til organisasjonen, bedriften eller instituttet, som tilbyr stillingen.

Ved Universitetet i Oslo (UiO), kan du finne aktuelle prosjektstillinger i Vitenskapsbutikken.

Vitenskapsbutikken formidler masteroppgaveprosjekter mellom virksomheter i arbeidslivet og studenter ved UiO (Universitetet i Oslo).

 

Hvordan søker du?

For å søke på masterprosjektene må du søke på utlyste stillinger. Vedlagt må du legge søknad, CV, motivasjonsbrev og en prosjektbeskrivelse.

Søknaden og/eller motivasjonsbrevet burde innholdet informasjon om hvorfor du er interessert i prosjektet, relevant erfaring du har fra tidligere (både akademisk og annen erfaring), og din motivasjon for å søke på stillingen. Hva kan akkurat du bidra med til prosjektet?

På CVen din skriver du relevant arbeidserfaring og utdanning. Har du tatt fag på universitetet som er spesielt relevante, burde disse være med på CVen.

Prosjektbeskrivelsen eller prosjektskissen er en beskrivelse av masterprosjektet ditt, og hvordan det skal gjennomføres.

Denne burde inneholde problemstilling(er), beskrivelse av hva du skal forske på og hvorfor dette er relevant å skrive om, metoden du skal bruke, tidligere forskning på temaet og hvor ditt prosjekt passer inn blant dette.

Den bør også inneholde en tidsplan for når du skal skrive de ulike delene av oppgaven, og hvordan du skal gjennomføre prosjektet ditt i løpet av året.

Temaet for prosjektet får du oppgitt i stillingsbeskrivelsen, men ofte er det opp til deg å utforme prosjektet slik du ønsker å gjennomføre det. Det er opp til bedriften om de velger å ansette akkurat deg til prosjektet.

Ofte legges det stor vekt på motivasjon, prosjektbeskrivelsen kvalitet, og om det er sannsynlig at studenten klarer å gjennomføre prosjektet i løpet av semesteret eller året det jobbes med masteroppgaven.


 

Flere fordeler med å jobbe på prosjekter

Flere av prosjektstillingene er betalte. Her får du betalt ut en sum som er fastsatt på forhånd, eller en månedlig lønn basert på en gitt stillingsprosent.

Er du ansatt i en stilling som prosjekt- eller forskningsassistent, vil du gjøre andre arbeidsoppgaver, i tillegg til å jobbe med masteroppgaven. Dette kan være oppgaver som bearbeiding og koding av data, transkribering av intervjuer, eller lignende.

Dette er en gylden mulighet til å tilegne seg relevant og god arbeidserfaring, spesielt om du ønsker å ta en doktorgrad og/eller jobbe med forskning senere.

Prosjektene kommer ofte med andre fordeler, som kontorplass hos bedriften, instituttet eller organisasjonen du jobber for.

Her sitter du gjerne sammen med andre forskere, som jobber på samme prosjekt som deg. Du får tilgang til data og resultater fra prosjektet, og får delta i det faglige og sosiale fellesskapet ved instituttet.

Ofte vil veilederen din være en del av prosjektet du jobber med.

De fleste universiteteter og høyskoler krever at du har en intern hovedveileder, men du kan ha en ekstern biveileder om du ønsker det.

Hvordan du ønsker å fordele veiledningstimene dine mellom veilederne er ofte opp til deg, og kan tilpasses etter ditt behov.


 

Hvem passer stillingene for?

Det står ofte oppgitt i stillingsutlysningene hvilke studieretninger prosjektstillingene passer for. Står ikke din studieretning oppgitt, men du har tatt relevante fag eller har relevant erfaring, kan du allikevel søke på stillingen.

Har du allerede en klar idé om hva du ønsker å skrive om, men finner ikke en prosjektstilling som passer til dette? Da burde du gå for prosjektet du har planlagt.

Du skal jobbe med masteroppgaven i opp til ett år, og da er det viktig å velge et prosjekt du interesserer deg for. 

Trenger du finansiering for å gjennomføre prosjektet ditt? Husk at det finnes et utvalg av stipender du som er masterstudent kan søke på. 

LES OGSÅ: Utnytt studietiden til å skaffe deg verdifull erfaring og en god CV

 

Hva skjer om du ikke får stillingen du søker på?

Får du ikke stillingen, men har allerede brukt tid og krefter på å sette deg inn i temaet og lage en prosjektskisse? Da er det mulig å skrive en oppgave innenfor samme tema!

Har du ikke tilgang til de samme dataene eller ressursene, må kanskje prosjektbeskrivelsen skrives om, men det betyr ikke at du må bytte tema eller gå helt bort ifra idéen din.

Å søke på stillinger, lage en god CV og skrive søknader er god trening for det kommende arbeidslivet, og jobbsøkerprosessen du må gjennom etter avsluttede studier.

Vi i StudentTorget ønsker deg lykke til med masteroppgaven!