(StudentTorget.no):

 

Som selvstendig næringsdrivende skatter du av overskuddet fra foretaket ditt. Det skattbare overskuddet er det du har igjen etter at alle utgifter er trukket fra.

 

– Du må selv betale skatt av overskuddet ditt. Dette gjøres ved at du første året må rapportere inn hva du forventer å få i overskudd. Skatteetaten regner da ut din skatt, og du mottar regning på dette fire ganger i året. Du kan endre forventet overskudd så ofte du må, og vi beregner nytt skattebeløp, sier Per Storlien, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten.

 

Selvstendig næringsdrivende betaler forskuddsskatt fire ganger i året. Du betaler skatt til skatteoppkreveren (kommunekasserer eller kemner) i den kommunen du skatter til. Du får fire regninger i løpet av året, som skal betales innen den 1. mai, 15. mai, 15. september og 15. november. På regningene får du oppgitt et KID- og et kontonummer du skal bruke ved betaling (Skatteetaten).  

 

Slik beregnes forskuddskatten

For å beregne forskuddsskatt, må du melde inn til Skatteetaten hvor mye du skal tjene i løpet av året. Den totale skatten beregnes ut ifra hvor mye du skal ha i overskudd.


 

Det kan være vanskelig å beregne akkurat hvor mye du skal tjene i løpet av året. Kanskje vet du ikke hvor mange oppdrag du kommer til å få? Da kan det være lurt å ikke melde inn for mye i starten av året.

 

Grunnen til dette er at det du skal betale av skatt blir fordelt likt på de fire regningene. Skal du for eksempel betale 40.000 kroner i skatt totalt, vil du få fire regninger på 10.000 kroner. Har du ikke tjent nok til å klare å betale den første regningen innen den 1. mai, kan det fort bli dyrt. Da kan nemlig skatteoppkrever kreve inn all forskuddsskatten for hele året, og i tillegg kan det komme ekstra avgifter.

 

Du kan alltid gå inn og endre skattekortet, hvis du har tjent mer eller mindre enn planlagt. Slik vil forskuddsskatten endres, og det du betaler av skatt bli riktig. Du kan endre skattekortet ditt på Skatteetatens hjemmesider. 

 

Har du vanlig lønnsinntekt i tillegg, vil du få et eget skattekort for det. Her er det arbeidsgiver som henter ut skattekortet, og sørger for at det blir trukket riktig skatt. Det er også mulig å betale mer skatt her, og mindre forskuddsskatt.


 

LES OGSÅ: Skal du bli selvstendig næringsdrivende? Slik oppretter du ditt eget foretak

 

Hvem skal betale merverdiavgift?

Har du hatt omsetning på mer enn 50.000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder, skal du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret, og begynne å kreve inn merverdiavgift (mva eller moms) på vegne av staten.

 

– De fleste virksomheter er merverdiavgiftspliktige. Du må registrere deg i merverdiavgiftsregisteret når du har solgt for mer enn 50.000 kroner i løpet av en 12-månedersperiode. Du skal da legge til merverdiavgift i salgsprisen, og avkreve kunden dette. Disse pengene skal du rapportere og betale til Skatteetaten hver andre måned, etter at du har fratrukket det du selv har betalt i merverdiavgift ved dine kjøp, sier Storlien.


Det kan være lurt å merke seg at dette ikke gjelder for kalenderåret, men for en periode på 12 måneder.

 

Merverdiavgift er en forbruksskatt som legges til varer og tjenester. Som regel er den på 25 prosent (generell sats), men den ligger på 15 prosent for næringsmidler og 12 prosent for transport og kinobilletter. Koster en vare eller tjeneste 100 kroner (ekskludert mva), og mva er på 25 prosent, vil den koste 125 kroner inkludert mva (fordi 25 prosent av 100 kroner er 25 kroner).


 

LES OGSÅ: Slik tar du gode notater under forelesningen

 

Slik registrerer du deg i merverdiavgiftsregisteret

For å registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret, må du fylle ut Samordnet registermelding via Altinn. Her velger du «endring/nye opplysninger», og legger til informasjon om at du har tjent over grensen, og skal begynne å kreve inn mva. Du laster opp fakturaene du har sendt ut, som viser at du har tjent over 50.000 kroner.

 

Når du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret må du:

  • Begynne å kreve inn merverdiavgift på vegne av staten. Dette gjøres ved at du fakturerer med merverdiavgift når du sender ut fakturaer.
  • Registrere hvor mye merverdiavgift du betaler på ulike varer og tjenester du kjøper inn til foretaket i regnskapet ditt.
  • Beregne hvor mye merverdiavgift du skal betale hvis du importerer varer.

 

Er du registrert i Merverdiavgiftsregisteret, må du levere merverdiavgiftsmelding annenhver måned, for januar-februar, mars-april, og så videre. Denne fyller du ut i Altinn, og du får den i innboksen din her hver måned. Her fyller du ut hva du har kjøpt og solgt av varer/tjenester. Det du har betalt av mva trekkes fra det du har krevd inn, og du betaler det resterende beløpet.

 

Har du betalt mer enn det du har krevd inn, vil du få dette tilbake av Skatteetaten. Når du har fylt ut mva-meldingen, kan du se hvor mye du skal betale eller få igjen, og får et KID- og kontonummer for betaling. 

 

Det finnes noen typer varer og tjenester som ikke er mva-pliktige, det vil si at det ikke betales mva på disse tjenestene/produktene.


 

– Noen typer salg er unntatt merverdiavgift. Typiske eksempler er helsetjenester og undervisning, sier Storlien.

 

Kilder: Brønnøysundregistrene , Skatteetaten.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet