Begynner du å ta jobben for gitt, alt virker for greit da er det på tide å se seg om etter ny jobb.Når trivselen og utfordringene er nedadgående bør du tenke på å skifte jobb. Om du føler at du får noe mentalt igjen, har spennende utfordringer og ser konkrete resultater av det du gjør har du en god jobb.

Trivsel er blitt en viktig faktor, og det er mye som spiller inn for at man skal trives i jobben.  Det går opp og ned med det meste her i livet, jobben likeså. Går du med tanker om å finne på noe er mulighetene gode nå.


Ikke alle har like store krav til jobben, noen føler mer behov for at den fyller dem enn andre. Det kan være avhengig av livssituasjon og alder. Har du små barn, trenger du kanskje ikke å føle at jobben sluker deg, mens en person som er fri for familiære forpliktelser kan føle større behov for ordentlig engasjement.

 

I følge Aetat så er arbeidsledigheten synkende. Ved utgangen av måneden var det registrert 70 000 helt arbeidsledige ved Aetat. Arbeidsledighetstallet for mars tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med mars i fjor viser ledigheten en nedgang på 19 000 personer.

 

Tallet på arbeidsledige går ned for alle yrkesgrupper, men den sterkeste nedgangen har det siste året kommet i de typiske konjunkturutsatte yrkene innen industri, bygg og anlegg og blant ingeniør- og IKT-yrker.

 

Sekunder senere kom Statistisk Sentralbyrås (SSB) gladmelding susende. Budskapet: Sysselsettingen har økt med mellom 42 000 og 33 000 personer siden oktober, og arbeidsløsheten i januar er anslått til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Kilder: Aetat.no, Femme.no


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: