At kvinner tjener mindre enn menn er dessverre ingen hemmelighet.

 

Ca. 15 % mindre tjener kvinnene viser de siste tallene fra SSB. Det finnes imidlertid en rekke råd for kvinner som ønsker å minske lønnsgapet. Redaksjonen har  kommet opp med en knippe råd som er verdt å tenke på om vil øke din lønn.
 

Vurder å skifte jobb
De store lønnsøkningene kommer fra jobbskift. Kvinner rådes til å beholde en fot innenfor arbeidsmarkedet for å holde et øye på mulighetene.


Innhent informasjon
Skaff deg informasjon og fakta om lønn og forhandlinger. Ha en mening om hva det minste du må ha for å klare deg i jobben. Skaff deg en oversikt over lønnsnivå i bransjen for din stilling. Da har du en formening om lønn før forhandlingene starter.

Tren på å forhandle lønn

Tren deg ”flink” på å forhandle lønn med arbeidsgiver. Bruk en kollega, lag rollespill. Husk trening gjør mester. Husk lønn er ikke bare penger. Andre goder kan også være viktige å ta med seg.

Splitt og hersk
Om du får tilbud fra flere arbeidsgivere så har du muligheten til å spille de opp mot hverandre om de ønsker seg dine tjenester.