Frivillig arbeid. Er det helt hodeløst å engasjere seg i den slags? Det stjeler tid og krefter fra den tiden du egentlig skulle brukt på studiene.

 

Eller kan det være sånn at det å velge rett organisasjon å engasjere seg i, kan bygge ut ditt nettverk, gi deg verdifull erfaring og gi deg en CV som skiller seg ut i mengden? StudentTorget har sett på et knippe organisasjoner og spurt om hva slags opplegg de har for personer som ønsker å engasjere seg på fritiden. Vi har valgt ut organisasjoner som enten er store nasjonalt eller som har en internasjonal forankring. Som i tillegg har en profil som passer i henhold til å ha det som en referanse på sin CV når man er på vei ut i arbeidslivet etter studiene.

 

Vi har derfor ikke sett på den lokale musikkforeningen eller idretttslaget i denne omgang. Ikke fordi disse er dårligere eller kommer i annen rekke. Men i forhold til referanser og erfaring på CV'en så klinger det bedre med Norges Røde Kors i forhold til Snåsa I.L.


Vi har sett på:
Røde Kors, Turistforeningen, Fremtiden i våre hender og Slow Food


Organisasjonene har relasjoner til organisatoriske, huminitære, økologiske og miljøvernmessige elementer.


STUDENTTORGET STILTE DISSE SPØRSMÅLENE:

- Fortell kort om hva ditt lag har som hovedoppgave?

- Hva kan dere tilby av oppgaver for interesserte studenter?

- Hvorfor skal en motivert og interessert student velge å engasjere seg hos dere?

- Har dere noen eksempler på at praksis/frivillig arbeid hos dere har ført til konkrete jobber eller yrkesvalg for studentene?

- Har dere noen gode råd til dagens studenter vedrørende det å engasjere seg i frivillige organisasjoner?

 

Les svarene her!


Røde Kors
Slow Food
Den Norske Turistforening
Fremtiden i våre hender