Hva gjør du når finanskrisen går imot deg?

Hvordan kommer du deg gjennom finanskrisen, og hvordan kan du bruke krisen til å tenke nytt og kreativt?

Tenk nøye igjennom hva du har likt ved din tidligere utdanning/arbeidsplass. Hva mistrivdes du med? Føler du at du var på riktig plass eller var det mangler? Fikk du nok utfordringer? Kanskje har du lenge tenkt på å ta deg en etterutdanning eller endre kurs i jobbmarkedet. Er tiden nå inne for å prøve noe nytt? Prøv å forestille deg drømmejobben din. Hva skal til for at den skal kunne realiseres? 

Kanskje kan mer utdannelse eller omskolering gi deg kompetansen som trengs for å nå målet. Snakk med mennesker som arbeider i den bransjen du ønsker å jobbe i for å høre hva som kreves av kompetanse. Dersom det er aktuelt, snakk med arbeidsgiveren din om hvilke muligheter du har for å få en sluttpakke.  Er du usikker på hva du ønsker å gjøre videre kan du søke hjelp hos en veileder som arbeider med karrierevalg slik at du kan få kartlagt hvilken type jobb eller utdanning som kunne passe for deg.

 

Ikke vent på stillingsannonsen

Har du bestemt deg for hva du ønsker å gjøre og allerede har den kompetansen som trengs, er det ingen grunn til å vente med å søke jobber. Vær klar på hva du vil og formuler det nøye i din søknad. Lag en god CV som forfremmer de områdene som er viktige for jobben du søker og som viser hvorfor nettopp du er den rette for denne jobben. Ikke vent på at en stillingsannonse skal dukke opp dersom du ikke finner noen som passer din drømmejobb. Kanskje vet du allerede hvilke bedrifter du gjerne skulle jobbet i. Hvorfor ikke sende en åpen søknad.

Det lønner seg å ringe i forkant av søknaden for å høre hva slags personer de verdsetter i bedriften og for å finne ut litt mer om bedriftskulturen. Da vil du lettere kunne formulere et brev som vekker oppmerksomheten.

Vibeke Scürch er karriereveileder i Emmali (www.emmali.no).