Springbrettet feirer 3 år som uavhengig studentorganisasjon i Bergen. Deres hverdag består i å hjelpe andre studenter ut i arbeidslivet.

Studentorganisasjonen Springbrettet er Bergen-studentenes eget karriereutvalg, som ble stiftet i 2007.

Den gang var det et stort behov for et eget organ, som jobbet for å hjelpe studentene i Bergen med sine karrierevalg. Løsningen oppsto når en gruppe studenter tok saken i egne hender.

Nå, tre år senere, har Springbrettet vokst seg stor.

Organisasjonen er blant annet blitt ansvarlige for den årlige Karrieredagen i Bergen, som finner sted i Grieghallen hver høst. Til dette arrangementet, kan arrangørene skryte av opptil 90 bedrifter som står på stand og opp mot 5000 besøkende.

Siden, har de også utviklet en rekke andre prosjekter for å hjelpe studentene i å bli kjent med arbeidslivet, blant annet gjennom bedriftsbesøk, hvor studentene får et innblikk i hvordan arbeidsplassene fungerer innen ulike bransjer.

 

 

Viktig med engasjement

Man skulle tro at, med tanke på dagens arbeidsmarked, mange studenter ville være karrierebevisste og engasjerte i sin egen framtid, det er ikke alltid tilfellet, forklarer Trine Lise Hornæs, som er nestleder i organisasjonen.

– Et organ som Springbrettet trengs for å gjøre studenter oppmerksomme på hva som skjer rundt dem, og for å gjøre dem oppmerksomme på utfordringene og mulighetene de har foran seg. Mange studenter lever i sin egen boble, med kun skole og pensum.

– Jobbmarkedet er hard konkurranse, og det gjelder å være tidlig ute!

Hornæs trekker fram forskjellen mellom studenter ved NHH og andre utdanningsinstitusjoner i Bergen som eksempel.

– På NHH, vet alle hva de blir, altså siviløkonomer, derfor er de mye mer karrierebevisste. På UiB, er studieløpet løsere, og mer basert på teori og lesing. Der man ser ikke samme type engasjement i studentorganisasjoner og verv.

Manglende engasjement hos studenter dukker ofte opp, både i egen framtid og i aktiviteter utenom studiene.

Hornæs forteller at noe av det viktigste er at studenter kan presentere seg selv og sin kompetanse for potensielle arbeidsgivere, og da er det en stor fordel å kunne vise til mer enn karakterutskrift fra sin tid som student.

En egenskap hun understreker som attraktiv overfor bedrifter er allsidighet. For eksempel, kan organisasjonsarbeid være en lærerik opplevelse med mange nye erfaringer som man kan få bruk for senere i arbeidslivet.

Hornæs understreker også nytteverdien av å bygge nettverk under studietiden.

Det å bli kjent med mennesker på tvers av studier og danne et variert sosialt nettverk kan hjelpe deg videre, understreker hun.


 

Paraplyorganisasjon

Springbrettet skiller seg ut fra Karrieresentere og andre studentorganisasjoner ved å være tverrfaglig, forteller nestlederen.

– De fleste studentorganisasjoner er tilknyttet et fakultet, og bryr seg kun om én studieretning; her jobber vi for alle studentene i Bergen.

En slik paraplyorganisasjon åpner for mer samarbeid og større prosjekter. Medlemmene i organisasjonen har ulik studiebakgrunn, og kan derfor samarbeide om spennende arrangementer som dekker behovene til ulike grupper av studenter.

– I tillegg, får våre medlemmer sjansen til å stifte kontakter på tvers av studiene, og det er ofte kontakter de får bruk for i fremtiden.

 

Bryter ut av «skoleboblen»

Springbrettets viktigste målsetting er å knytte bånd mellom studenter og arbeidslivet. Den største utfordringen for dem er å få studentene til å bli oppmerksomme på hva som skjer rundt dem, og utfordringene de har foran seg.

Det er fryktelig vanskelig å fange oppmerksomheten til studentene, og få dem til å bryte ut av sin «skoleboble». Vi jobber for å gjøre studentene mer målbevisste og engasjerte i egen framtid, forklarer nestlederen engasjert og peker på at de har vært med å hjelpe mange Bergens-studenter ut i arbeidslivet.

Mange ser at det finnes flere muligheter for dem enn de selv tror, bare de får litt hjelp på veien, avslutter Hornæs.

 

Her finner du også hjelp:

Oslo: Karrieresenteret ved UiO og HiO kan hjelpe med rådgivning, eller finner man noen næringslivsutvalg og Karrieredag ved enkelte fakulteter

Trondheim: Studentorganisasjonen Bindeleddet arrangerer Karrieredagen ved NTNU, i tillegg til andre karrierefremmende arrangementer

Stavanger: Karrieresenteret ved UiS og ulike student- og linjeforeninger samarbeider om bedriftspresentasjoner, i tillegg til karriere- og næringslivsdager

Tromsø: Karrieresenteret ved UiT tilbyr rågivning, i tillegg til å arrangere Arbeidslivsdagen, Karrieredagen og bedriftspresentasjoner