Marie Fuglestein og Linda Bolstad har nå drevet Duofilm AS i snart to år. De er begge produsenter og satser hovedsakelig på kortfilm, men har også laget reklamefilmer og musikkvideoer.

I dag sitter de på kontoret og skriver søknader om støtte til nye prosjekter. Pultene står ved siden av hverandre, og hvis de løfter hodet kan de se ut på vestlandsvinteren: gult gress, grå himmel og bøtter med regn.

En god grunn til å fortsette arbeidet – det tar tid når hver søknad krever rundt 25 sider med informasjon om prosjektet som skal settes i gang.

– Akkurat nå har vi tre kortfilmer, en reklamefilm, to musikkvideoer og en animert pilot på planen, sier Fuglestein.

 

Bevisst nettverksbygging

Fuglestein og Bolstad har begge studert film- og tv-produksjon fra Noroff, med spesialisering som produsent.

Ideen om eget firma dukket opp mens de studerte, og når de fikk muligheten til å kjøpe ut et aksjeselskap bestemte de seg for å ta steget.

– Vi valgte bevisst å bruke det første halve året på å bygge opp navnet vårt og skape et nettverk. Vi ville bli på vestlandet, ikke rømme til hovedstaden som mange andre gjør.

– Vi visste også at vi ville produsere og at det var kortfilm vi aller mest ville holde på med, sier Bolstad.

På Noroff hadde de hatt besøk av gjesteforelesere og øvd på å presentere seg selv, men utover det måtte de selv ta initiativet til å komme i snakk med bransjen de ville inn i.

– Vi har fått mye hjelp gjennom Vestnorsk filmsenter. De arrangerer filmtreff, kurs og seminarer for folk i filmbransjen. Det ga oss muligheten til å møte folk, bli kjent og finne ut hva andre holdt på med, forteller Fuglestein.

Vestnorsk filmsenter er et kompetansesenter for filmmiljøet på vestlandet, i tillegg til at de forvalter tilskudd som skal gå til ulike filmprosjekter. De er derfor en naturlig møteplass for den vestlandske filmbransjen.


 

Ingen sjenanse, ingen planlegging

Bolstad og Fuglestein deltok på alle samlinger de kom over, også de som ikke var direkte relevante for hva de holdt på med. Hver gang for å lytte, lære og fortelle folk om seg selv.

– Vi la all sjenanse bak oss. Det var vanskelig i begynnelsen, spesielt det å gå bort til de store i bransjen og presentere seg. Da var det godt å være to, så kunne den ene ta over hvis den andre ikke kom på mer å si, sier Bolstad og ler.

– En blir også mer komfortabel når det i alle fall er én annen du kjenner der, sier Fuglestein.

 

De forberedte seg ikke på forhånd, for de ønsket ikke at det de sa skulle høres innøvd ut.

– Vi hoppet bare i det. Hilste med et fast håndtrykk, fortalte litt om oss, også spurte vi om hva de holdt på med. Hvis vi visste at det kom til å være personer vi ville snakke med der, gjorde vi litt research på de, sier Bolstad.

Duofilm har også egen side på Facebook og profil på Twitter.

– Det er veldig viktig å være tilgjengelig. Man vet aldri hvor den neste jobben kan komme fra. Plutselig er det noen som kjenner noen, og da er det viktig å være der de er, sier Fuglestein.


 

Nettverk er alfa og omega

Irmelin Nordahl er leder for Vestnorsk filmsenter. Hun jobber for å styrke filmproduksjonen på vestlandet og for at filmskapere skal kunne leve av yrket sitt.

Hun mener utdanningsinstitusjonene bør koble seg opp mot bransjen enda mer enn de gjør i dag.

– Da vil studentene kunne forstå mer om hvordan yrket de utdanner seg i er. De som er usikre på hva de vil jobbe med vil ha muligheten til å få innblikk i mulighetene.

 

Nordahl kjenner til Fuglestein og Bolstad, og mener de er gode eksempler på hvordan en bør gå fram for å skaffe seg et nettverk. Hun trekker fram måten de presenterer seg på:

– De er veldig tydelige på hva slags oppgaver de vil ha og hvor de vil. Det fører til en klar og tydelig profil, og det blir lagt merke til. Samtidig er de ydmyke og ønsker å lære.

For å skaffe seg et nettverk må man være aktiv og søke kontakt, sier hun.

– Delta på arrangementer, lytt og snakk med andre. Finn ut hva du kunne tenke deg å holde på med. Vær tydelig, ydmyk og oppriktig i forhold til hva du selv vil. Begynn tidlig. Et godt nettverk er alfa og omega, sier hun.