I følge rapporten «Den norske spillundersøkelsen v.1.0» ser det ut til å bli et rekordår for norsk spillbransje med til sammen 54 utgivelser i løpet av 2012.

Mye av grunnen til denne veksten i markedet skjer takket være gründere som våger å satse.

En av bedriftene som har lykkes med dette er bergensbedriften Henchman & Goon. Selv om selskapet er nystartet har de allerede godt med arbeid, noe som er nokså uvanlig i bransjen siden det ofte tar tid å skape seg et navn.

– Den positive utviklingen i spillbransjen henger blant annet sammen med at det er et generasjonsskifte i næringslivet, sier faglærer i 3D spilldesign ved Noroff i Bergen, Tommy Thorseth.

 

Bredt behov for 3D-kompetanse

«Den norske spillundersøkelsen v.1.0» er den første rapporten som er laget om norsk spillbransje. Hovedkonklusjonen viser at norsk spillbransje er i vekst, både når det gjelder antall nyetablerte spillselskaper og planlagte spillutgivelser.

– Det er økt tilgjengelighet på ny og innovativ teknologi og programvare, det er stadig lettere å få publisert spill på grunn av digital distribusjon og at det er økt tilgang på relevant utdanning, forklarer Torseth.

I tillegg til at underholdningsbransjen har et økt behov for 3D-effekter og spillteknologi, benytter mange bransjer seg også av 3D-genererte bilder og video. Eksempler på dette kan være visualisering av byggeprosjekter og offshore- og oljeinstallasjoner.

Spilldesign har også et stort potensial knyttet til utdanning og undervisning, og har åpnet for nye måter å lære på.

– Studenter og elever lærer bedre fordi opplegget er mer tilpasset deres moderne hverdag. Tunge, kjedelige bøker og blyant og papir er nærmest blitt avleggs, sier Thorseth.


 

Nystartet spillselskap

Bergensbedriften Henchman & Goon jobber med utvikling av spill, animasjoner, reklamer og visuelle effekter.

Bedriftens daglige leder, Yngvill Hopen, forteller at planleggingen av selskapet begynte vinteren i 2009, og de tok seg god tid til å sette seg inn hvordan de skulle gå frem og hva som måtte til for å starte et selskap.

 

– I løpet av planleggingstiden har vi også drevet mye networking og stiftet bekjentskaper med andre aktører både innen spill og film, så da vi endelig opprettet selskapet offisielt hadde vi allerede fått vist litt hva vi er i stand til og innhentet oppdrag som vi kunne sette i gang med fra dag én, forklarer Hopen.

Bedriften består av 11 unge spillutviklere hvorav åtte er tidligere studenter ved Noroff. Fire av dem studerte 3D Filmproduksjon, og fire studerte 3D Spill Design. Yngvill Hopen forteller at ansettelsene har vært en flytende prosess, og at de egentlig ikke har gått ut med den hensikt å få tak i folk.

– Vi har heller grepet fatt i dem etter hvert som vi har merket at de har noe å tilby og at de går godt sammen resten. Som det er nå så er alle likeverdige eiere og da har det vært viktig for oss å vite at alle går godt overens, forteller hun.

Som helt nyetablert bedrift mener Hopen at hovedfokuset må være å komme opp på et forsvarlig inntektsnivå som står i forhold til utgiftene til spill- og 3D-selskapet.

– De kortsiktige ambisjonene våre er å finne oppdragsgivere og andre mediaselskaper som vi kan inngå samarbeid med. På sikt derimot ønsker vi å drive våre egne prosjekter, og da er det hovedsakelig spill vi ønsker å rette oss mot, forklarer Hopen.

Se arbeid av Henchman & Goon på deres hjemmesider.