Regjeringen satte en målsetning om at kvinner skal utgjøre 40 prosent av nyetableringene i 2013, men alt tilsier at dette ikke vil skje.

– Vi har ikke nådd det målet, nei, sier næringsminister Trond Giske til Aftenposten.

I dag er det bare rundt 25 prosent av dem som starter egen virksomhet som er kvinner, og Giske synes det er viktig å få kvinneandelen blant gründere til å bli like stor som ellers i arbeidslivet. Han oppfordrer kvinner til å være mindre beskjedne.

– Kontakt Innovasjon Norge, krev hjelp og ta imot det som eksisterer der ute, sier han.

 

Mangler konkurranseinstinkt

Elisabeth Gullner jobber med å fremme kvinnelige gründere og hjelpe dem med å knytte nettverk og drive markedsføring gjennom nettstedet damebedrift.no. Hun mener problemet i stor grad er kulturelt.

 

Kvinner og innovasjon
  • Totalt er rundt én av fire gründere i Norge kvinner

  • Årlig registreres det omtrent 30.000 personlig eide foretak i Norge. Fra 2002 til 2009 økte andelen kvinner som startet et slikt foretak fra 28,9 til 34,5 prosent

  • Enda færre kvinner starter AS og ASA. Her har andelen kvinnelige etablerere ligget nokså stabilt på rundt 17 prosent

  • Flere av bedriftene som drives av menn hadde vekst i omsetningen, og flere bedrifter drevet av menn overlevde de fem første årene, viser tall fra SSB

  • Regjeringen kom med en handlingsplan i 2008 som hadde mål om 40 prosent kvinnelige gründere i 2013. Så langt ligger det an til å ende på rundt 25 prosent, ifølge næringsdepartementet

    (Kilde: Aftenposten.no)

 

Hun mener kvinner er for opptatt av trygghet og at de ikke tør å satse.

– Kvinner mangler selvtillit, de tør ikke satse. De starter som oftest en liten bedrift basert på en hobby eller interesse og tenker ikke på det kommersielle. De tenker altfor smått, sier Gullner.

Hun mener kvinner ikke har det samme konkurranseinstinktet som menn. De kvinnelige gründerne starter i stor grad opp innen varehandel eller i tjenesteytende næringer.

– Mens menn ofte er motivert av tanken på å starte en stor bedrift og tjene masse penger, har kvinner ofte en hjertesak, noe de brenner for og har lyst til å jobbe med.

– Men det skal mye til for at den lille kafeen eller hobbybutikken blir til en full årslønn, for ikke å snakke om en bedrift med flere ansatte, sier Gullner.

Hun mener politikerne kan gjøre mye for å få flere kvinner til å bli gründere. I USA er andelen kvinnelige gründere over 40 prosent, og de har et innovasjonskontor for kvinner i hver delstat.

Gullner ber regjeringen og Innovasjon Norge satse mer på små bedrifter og på å hjelpe dem til å vokse. Ellers vil ikke antallet kvinnelige gründere stige, mener hun.


 

Unge lovende

Innovasjon Norge har en årlig kåring kalt «Årets kvinnelige gründer», og har blant annet trukket frem høyteknologiske bedrifter. Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Anne Kittelsen, har stor tro på at andelen kvinner vil bli større i fremtiden.

– Gjennom Ungt Entreprenørskap i skolen ser vi at det er mange jenter som leder gründerbedriftene som elevene og studentene starter.

– Det er grunn til å håpe og tro at en del av disse jentene vil bli inspirert og holde på gründertankegangen også når de blir voksne, sier Kittelsen til Aftenposten.


Hun forteller også at politikerne kan bidra til å bedre situasjonen gjennom gode rammevilkår. Det har blitt enklere å etablere et aksjeselskap, og Regjeringen har redusert kravet om egenkapital og fjernet revisjonsplikten.

Dette er noe som kan føre til at flere kvinner vil velge AS, noe som gir dem nesten like gode rettigheter ved svangerskap og fødsel som en vanlig lønnsmottaker.