Til tross for at de fleste med mastergrad kommer raskt ut i arbeid, har kandidater med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn generelt et høyere ledighetsnivå enn kandidater uten innvandringsbakgrunn.

Forskjellen er tydelig blant mastere i naturvitenskap og teknologi.

Arbeidsledigheten blant nyutdannede et halvt år etter eksamen var på nær seks prosent, som er om lag det samme som i 2009, viser nye hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2011.

I følge nifu.no viser også rapporten at det er en økt mistilpasning blant jurister og arbeidsledighet blant nyutdannede realister, samt stor variasjon mellom faggruppene i hvor tilfredse de er med utdanningen sin.

 

Kresne studenter eller skepsis i arbeidslivet?

Blant nyutdannede jurister er andelen som var arbeidsledige nær åtte prosent. Juristene hadde i tillegg en økt andel som hadde irrelevant arbeid på grunn av vansker med å få relevant arbeid, og totalt har problemene på arbeidsmarkedet økt de senere årene for denne utdanningsgruppen.

Det heter fra næringslivshold at det er stor mangel på realister og teknologer. Blant nyutdannede mastere i naturvitenskapelige og tekniske fag var det likevel en ledighet på rundt sju prosent.

NIFU-forsker Jannecke Wiers-Jenssen uttalte tidligere i høst at kresne studenter er noe av forklaringen på ledigheten blant ingeniørene.

– Noe av ledigheten kan forklares med at mange føler at ingeniørmarkedet er svært bra, derfor haster ikke det med å søke jobb til etter man har levert inn masteroppgave. Flere kan være kresne på hva slags jobb de vil ha, sier Wiers-Jenssen til Teknisk Ukeblad.

Liv Anne Støren er også forsker ved NIFU, og hun tror at ledigheten blant nyutdannede med mastere i naturvitenskapelige og tekniske fag kan skyldes en skepsis i næringslivet.

 

– Dette kan bety at det er en viss skepsis i næringslivet mot å ansette nyutdannede. Mer påfallende er det kanskje at mastere med innvandringsbakgrunn innenfor dette fagfeltet har større problemer med å skaffe seg jobb enn personer uten innvandringsbakgrunn.

– Dette har vi også sett i tidligere studier, forteller forsker ved NIFU Liv Anne Støren.


 

Skyldes ikke karakterer

Nyutdannede med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har generelt et høyere ledighetsnivå enn kandidater uten innvandringsbakgrunn. Denne forskjellen er markert blant mastere i naturvitenskap og teknologi.

Innenfor dette fagfeltet har både nyutdannede med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn større andel arbeidsledige enn nyutdannede uten innvandringsbakgrunn. Forskjellene synes ikke å kunne forklares med forskjeller i karakterer.

Alle de undersøkte er utdannet i Norge og har norsk adresse på undersøkelsestidspunktet.

Undersøkelsen tar også opp tilfredshet med utdanningen og lærestedet, herunder hvorvidt kandidatene var tilfredse med utdanningens relevans for arbeidslivet. Også her er det stor variasjon.

Minst fornøyd med arbeidslivsrelevansen er mastere i humanistiske fag og samfunnsfag, samt bachelorer i ingeniørfag.

Juristene er imidlertid svært fornøyd både med utdanningen som helhet og med arbeidslivsrelevansen. Når det gjelder spørsmål om tilbakemelding og veiledning under studiet, er imidlertid juristene minst fornøyd.