Den største økningen forventes innen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester og i handel- og servicenæringen. Dette viser Manpowers globale arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2013.

I Oslo-området ser det derimot ut til å stoppe opp. Her spås en nedgang på hele 12 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og en nedgang på hele 17 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor.

– Dette kan være et forvarsel om et tregere arbeidsmarked i Stor-Oslo kommende kvartal. Konkurransen om jobbene vil bli større, men om dette er en trend som vil fortsette er det for tidlig å si noe om.

– Stor-Oslo har hatt høyest forventet oppbemanning i både 2010 og 2011 – spørsmålet er nå om arbeidsmarkedet begynner å bli mettet, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

 

Vekst i Sør-Norge

Stor-Oslo har hatt de høyeste forventningene til oppbemanning sammenlignet med andre norske regioner, de siste tre årene. Nå forventer arbeidsgiverne i regionen at bemanningen vil stå på stedet hvil i første kvartal i 2013.

8 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å øke antall ansatte, mens 3 prosent har planer om å redusere antall ansatte i første kvartal av 2013.

Sesongjustert gir det en netto forventet bemanning på 6 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en liten nedgang på 1 prosentpoeng, mens det sammenlignet med første kvartal i 2012, er en nedgang på 2 prosentpoeng.

På Østlandet og Sør-Vestlandet er netto forventet bemanning på 11 prosent i første kvartal. Sammenlignet med forrige kvartal øker forventningene til bemanning 6 prosentpoeng for Østlandet. Tilsvarende er økningen for Sør-Vestlandet på 2 prosentpoeng.

– Her forventes det en solid bemanningsvekst og dette er gode nyheter for disse regionene. Østlandet har ikke hatt tilsvarende sterke tall siden slutten av 2011, og på Sør-Vestlandet må vi tilbake til begynnelsen av 2009 for å finne tilsvarende optimisme, sier Brath.

I Nord-Norge har forventningene til oppbemanning snudd i negativ retning fra forrige kvartal. Nå forventer arbeidsgiverne i Nord 4 prosent oppbemanning, en reduksjon på 5 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal, og 2 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal året før.


 

Økning, men lavere forventninger

Norske arbeidsgivere forventer økning i bemanningen i alle bransjer. Størst optimisme finner man innen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester, samt i butikk-, restaurant- og hotellnæringen, med netto forventet bemanning på 15 prosent.

– Forventingen til bemanning er lavere i seks av ni sektorer sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Deler av bank- og finansnæringen har den siste tiden vært preget av omstilling og noe nedbemanning, men sett under er det fortsatt optimisme i denne bransjegruppen.

– Størst nedgang forventes i anleggsbransjen, samt innenfor olje og gass. Men alt i alt tyder tallene på at lønnsomheten og antall oppdrag i privat sektor akselererer ytterliggere, sier Brath.


Forventningene til oppbemanning er lavest i offentlig sektor. Sammenlignet med andre bransjer, er dette sektoren med lavest forventninger de siste tre kvartalene.

Sammenligner man med tilsvarende kvartal i 2012 ser man en nedgang på 2 prosentpoeng, men sammenlignet med forrige kvartal er det en økning på 2 prosentpoeng.

I både Norge og Sverige forventes det 6 prosent oppbemanning i neste kvartal, og landene er kun slått av Romania hvor 7 prosent forventer økt bemanning.

– Polen viser for første gang siden 2008 en forventet nedbemanning i kommende kvartal. Forsetter den nedadgående trenden Polen og i Øst-Europa må vi påregne ytterligere økning i arbeidsinnvandring fra denne regionen, og dette vil nok merkes i flere sektorer, sier Brath.