(StudentTorget.no):

Den ustabile økonomien i Europa og USA gjorde at mange fryktet en nedgang i det norske arbeidsmarkedet i slutten av 2012 og starten av 2013. Nye prognoser fra NAV viser derimot at vi kan vente 100 000 nye jobber innen utgangen av neste år.
 
– Vi venter at den gode utviklingen i Norge vil fortsette i år og til neste år. Høy aktivitet i oljerelatert industri og i bygge- og anleggssektoren, samt økt privat forbruk bidrar til økt sysselsetting og færre arbeidsledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding. 
 
 

Ytre påvirkninger

 
Dersom NAVs prognoser stemmer, vil det i snitt være 6 000 færre arbeidsledige i 2014 enn det var i 2012. I fjor var det i snitt 66 000 arbeidsledige nordmenn, og NAV forventer 64 000 arbeidsledige i år og 60 000 neste år. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 2,4 prosent i år og 2,2 prosent i 2014. 
 
Krisen i Europa og USA har også innvirkning på Norge. Eksportindustrien opplever fallende etterspørsel og flere bedrifter har måttet nedbemanne.
 
– Europa og USA er våre viktigste handelspartnere. Når den økonomiske utviklingen i disse landene er svak, merkes det godt hos norske bedrifter som lever av eksport. Derfor venter vi at det blir færre jobber innen tradisjonell eksportindustri og blant deres underleverandører, sier Lystad.  
 
De nye jobbene forventes å komme hovedsakelig innen bygg og anlegg, oljerelatert industri, helse- og sosialtjenester og innen næringsmiddelindustrien. 
 
Det er også ventet mange nye arbeidsinnvandrere til Norge i løpet av de neste to årene. 
 
– Det er stor mangel på noen typer arbeidskraft i Norge.  Spesielt gjelder dette ingeniører, sivilingeniører, helsepersonell og fagarbeidere innen bygge- og anleggsarbeid. Med økende ledighet i mange europeiske land, er det grunn til å tro at Norge fortsatt vil være et attraktivt land for arbeidsinnvandrere, sier Lystad. 
 

LES OGSÅ: Disse ingeniørene er mest ettertraktet