Den ustabile økonomien i Europa og USA gjorde at mange fryktet en nedgang i det norske arbeidsmarkedet i slutten av 2012 og starten av 2013.

Nye prognoser fra NAV viser derimot at vi kan vente 100 000 nye jobber innen utgangen av neste år.

– Vi venter at den gode utviklingen i Norge vil fortsette i år og til neste år. Høy aktivitet i oljerelatert industri og i bygge- og anleggssektoren, samt økt privat forbruk bidrar til økt sysselsetting og færre arbeidsledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

 

Ytre påvirkninger

Dersom NAVs prognoser stemmer, vil det i snitt være 6 000 færre arbeidsledige i 2014 enn det var i 2012. I fjor var det i snitt 66 000 arbeidsledige nordmenn, og NAV forventer 64 000 arbeidsledige i år og 60 000 neste år.

Det tilsvarer en arbeidsledighet på 2,4 prosent i år og 2,2 prosent i 2014.

Krisen i Europa og USA har også innvirkning på Norge. Eksportindustrien opplever fallende etterspørsel og flere bedrifter har måttet nedbemanne.

– Europa og USA er våre viktigste handelspartnere. Når den økonomiske utviklingen i disse landene er svak, merkes det godt hos norske bedrifter som lever av eksport.

– Derfor venter vi at det blir færre jobber innen tradisjonell eksportindustri og blant deres underleverandører, sier Lystad.


De nye jobbene forventes å komme hovedsakelig innen bygg og anlegg, oljerelatert industri, helse- og sosialtjenester og innen næringsmiddelindustrien. Det er også ventet mange nye arbeidsinnvandrere til Norge i løpet av de neste to årene.

– Det er stor mangel på noen typer arbeidskraft i Norge. Spesielt gjelder dette ingeniører, sivilingeniører, helsepersonell og fagarbeidere innen bygge- og anleggsarbeid.

– Med økende ledighet i mange europeiske land, er det grunn til å tro at Norge fortsatt vil være et attraktivt land for arbeidsinnvandrere, sier Lystad.