Over 70 prosent av alle siviløkonom- og masterstudentene fra BI får tilbud om jobb allerede før de er ferdige med studiene.

40 prosent får også mer enn ett jobbtilbud, men gjennomsnittslønnen er dårligere enn året før. Dette viser tall fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen for 2013.

– Den store etterspørselen etter våre kandidater viser at vi leverer relevant utdanning av høy kvalitet som er etterspurt både i næringslivet og i offentlig forvaltning, sier rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI til DN.no.

 

Lavere snittlønn

Siviløkonomene som gikk ut fra BI våren 2012 oppgir en startlønn på 466.000 kroner, inkludert bonus. Det er en nedgang på 2,9 prosent fra året før, men ser man bort fra bonuser har grunnlønnen deres økt med 1,9 prosent. Grunnlønnen ligger i år på 428.000 kroner i gjennomsnitt.

Bachelorstudentene fra BI oppga en snittlønn på 406.000 kroner inkludert bonus. Det er 0,7 prosent mer enn året før. Uten bonus har bachelorstudentene en startlønn på 363.000 kroner, som tilsvarer en oppgang på 3,4 prosent fra 2012.

Interessante arbeidsoppgaver, personlig utvikling og læringsmiljø er de viktigste kriteriene når BI-studentene skal velge jobb.

Undersøkelsen viser også at BI-studenter oftest bruker personlige nettverk og selskapers hjemmesider fremfor tradisjonelle jobbannonser.

– BI legger stor vekt på kontakt med næringslivet. Vi har mye å vinne på å koble utdanning og arbeidsliv tettere sammen. Det er gledelig at undersøkelsen reflekterer en stor etterspørsel etter BI-studentenes allsidige kompetanse, sier rektor Tom Colbjørnsen til DN.no.