I følge statistisk sentralbyrå kommer det til å bli mangel på 11 000 lærere innen 2020.

I følge Kunnskapsdepartementet har antallet søkere økt med 54 prosent fra 2007 til 2012. Regjeringen satser hardt på å trekke flere unge til læreryrket, blant annet med reklame kampanjen ”Har du det i deg?”

Men etter kort tid finner en av tre ut at de allikevel ikke har det i seg.

 

Manglende tilhørighet

Professor Elstad ved UiO’s institutt for lærerutdanning og skoleforskning har utført en studie av 227 nyutdannede lærere over hele landet.

Studien viser en sammenheng mellom tanker om å forlate skolen og manglende tilhørighet i skolens organisasjon.

– Jeg tror det er hardt for mange helt i begynnelsen, når de begynner som lærere.

– Vi får jo trening i praksis men det er annerledes i jobb, for plutselig er man jo helt alene, sier Johanne Kippersund Nesdal, lærerstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og vokalist i Ted Glen Extended.

 

37 % av mannlige lærere som begynte i yrket i 2006 har sluttet, samt 31 % av de kvinnelige. En viktig faktor er at yrket bærer med seg en god del motsetninger:

– Karaktersetting er et godt eksempel på hvordan lærerne til stadighet må praktisere en vanskelig balansegang.

– På den ene siden må de følge gjeldende retningslinjer for karaktersetting, og på den andre siden får de klare signaler fra myndigheter og ledelse om å unngå strykkarakterer, sier Elstad på instituttets hjemmesider.


I tillegg åpner lærerutdanningen mange alternative dører for unge mennesker.

– Mange tenker vel at lærerutdannelse kan brukes til mye forskjellig, folk har jo forskjellige interesser. Det å ha en utdannelse i formidling og ledelse gir jo kompetanse til mye, sier Johanne Kippersund Nesdal.

Hva meg deg selv?

– Jeg vet ikke, jeg vil i alle fall ikke begynne i 100 % stilling rett på. Muligens kan jeg begynne deltid, og kanskje trappe opp gradvis.