(StudentTorget.no):

I følge statistisk sentralbyrå kommer det til å bli mangel på 11 000 lærere innen 2020. 
 
I følge Kunnskapsdepartementet har antallet søkere økt med 54 prosent fra 2007 til 2012. Regjeringen satser hardt på å trekke flere unge til læreryrket, blant annet med reklame kampanjen ”Har du det i deg?” 
 
Men etter kort tid finner en av tre ut at de allikevel ikke har det i seg.
 
 

Manglende tilhørighet

Professor Elstad ved UiO’s institutt for lærerutdanning og skoleforskning har utført en studie av 227 nyutdannede lærere over hele landet. Studien viser en sammenheng mellom tanker om å forlate skolen og manglende tilhørighet i skolens organisasjon. 

 

LÆRERSTUDENT: Johanne Kippersund Nesdal mener praksisen ikke har forberedt henne nok til arbeidslivet.

 

- Jeg tror det er hardt for mange helt i begynnelsen, når de begynner som lærere. Vi får jo trening i praksis men det er annerledes i jobb, for plutselig er man jo helt alene, sier Johanne Kippersund Nesdal, lærerstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og vokalist i Ted Glen Extended. 

37 % av mannlige lærere som begynte i yrket i 2006 har sluttet, samt 31 % av de kvinnelige. En viktig faktor er at yrket bærer med seg en god del motsetninger:
 
- Karaktersetting er et godt eksempel på hvordan lærerne til stadighet må praktisere en vanskelig balansegang. På den ene siden må de følge gjeldende retningslinjer for karaktersetting, og på den andre siden får de klare signaler fra myndigheter og ledelse om å unngå strykkarakterer, sier Elstad på instituttets hjemmesider. 
 
I tillegg åpner lærerutdanningen mange alternative dører for unge mennesker.  
 
- Mange tenker vel at lærerutdannelse kan brukes til mye forskjellig, folk har jo forskjellige interesser. Det å ha en utdannelse i formidling og ledelse gir jo kompetanse til mye, sier Johanne Kippersund Nesdal. 
 
- Hva meg deg selv? 
 
- Jeg vet ikke, jeg vil i alle fall ikke begynne i 100 % stilling rett på. Muligens kan jeg begynne deltid, og kanskje trappe opp gradvis. 
 

LES OGSÅ: Tøffere krav til fremtidens lærere